Användarvillkor & Upphovsrätt / Introduktion

I detta avsnitt finns de användarvillkor som gäller för alla som använder Forarintyg.se samt några exempel på vad man får och inte får göra. Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat.

Användarvillkor

Alla personer, även anställda på ett företag eller i en organisation, får fritt för eget personligt bruk använda utbildningsmaterialet.

Med detta menas att man FÅR;

  • läsa utbildningsmaterialet på Forarintyg.se i den omfattning och under den tid man önskar.
  • för eget personligt privat bruk skriva ut avsnitt och spara ner avsnitt från Forarintyg.se.
  • länka till utbildningsmaterialet på Forarintyg.se ifrån egna webbplatser.
  • visa innehåll på Forarintyg.se för andra. Detta gäller särskilt de i utbildningsmaterialet ingående presentationerna som riktar sig till lärare på utbildningar som använder detta utbildningsmaterial.

Man får däremot INTE;

  • Ladda ner delar av eller hela utbildningsmaterialet och åter-publicera det eller förändra det. Detta gäller oavsett i vilken form det publiceras och eventuellt förändras. Exempelvis är utskrifter, tryck i sin helhet, särtryck, film eller digitala kopior inte tillåtna. Sådant bruk kräver ett skriftligt avtal med KoyMa.

Texträttigheter

Upphovsrätten till allt textmaterial på denna webbplats innehas av företaget KoyMa.

Bildrättigheter

På denna webbplats finns en mängd bilder och illustrationer. Upphovsrätten till samtliga dessa innehas av dess respektive ägare.

KoyMa

Företaget KoyMa äger upphovsrätten till alla bilder och illustrationer där bilden är märkt med -logotypen. KoyMa är företaget som tillhandahåller detta utbildningsmaterial. Fotograf eller designer av dessa bilder och illustrationer är oftast författaren till detta utbildningsmaterial.


Exempel

Exempel

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket äger upphovsrätten till sin logotyp, sjökort, sjökortsbilder, sjökortsutdrag, informationsbilder och informationsillustrationer och liknande.

Sjöfartsverkets äger även all sjökortsinformation oavsett i vilken form den presenteras, från vilken programvara eller sjökort den har avbildats från.

KoyMa har Sjöfartsverkets publiceringstillstånd, tillstånd nummer 23-02178, för publiceringar under 2023/2024 av delar av deras trycksaker för utbildningsändamål i detta utbildningsmaterial.

NFB

NFB äger upphovsrätten till sigillen för deras intyg.

Fotografer

Ett stort tack till följande personer och fotografer som har tillhandahållit egna bilder för användning i detta utbildningsmaterial. Respektive fotograf är innehavare av upphovsrätten till sina bilder.

Organisationer

Följande organisationer äger upphovsrätten till det material vi visar delar av tillsammans med länk till det kompletta materialet.

Produktbilder

För att illustrera saker används i flera fall produktbilder från olika tillverkare. Nedan finns länkar till tillverkarna av produkterna.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa