Övningsprov


Övningsprov

Övningsproven i detta kapitel är tänkta för att verifiera kunskaperna innan NFB:s intygsprov samt ge en indikation av hur det riktiga provet är upplagt avseende form, svårighet och omfattning.

Det är rekommenderat att göra alla instuderingsfrågor i respektive avsnitt innan övningsprovet görs.

Bra att veta om det riktiga provet (och övningsprovet)

  • Provet är indelat i flera delar. För att få godkänt krävs ett visst antal rätt/poäng per del.
  • Alla frågor är flervalsfrågor. Frågorna har normalt bara ett rätt svar om det inte särskilt är angivet annat.
  • Provtiden är 90 minuter.

Hjälpmedel

På det riktiga provet ska följande hjälpmedel användas och inga andra är tillåtna;

  • Transportör.
  • Passare.
  • Linjal.
  • Blyertspenna och suddgummi.
  • En enkel "räknedosa" (ej smartphone) om man önskar.
  • Övningssjökort (öst/väst beroende på det intygsprov man har anmält sig till).

Övningsproven

Övningsproven nedan följer NFB:s kunskapsfodringar daterade 2023-03-01.

NFB tillhandahåller också ett övningsprov med facit som i sin utformning är exakt lika de aktuella proven som används. Välj det variant på övningsprov som matchar det övningssjökort som används. I övrigt är dessa övningsprov helt lika.

Västkusten

Ostkusten

Detta övningsprov innehåller uppgifter som kräver övningssjökort 931/9313.

Detta övningsprov innehåller uppgifter som kräver övningssjökort 616/6163.

Övningssjökort 931 / 9313 Övningssjökort 616 / 6163

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa