Diskussionsgrupp på Facebook


Diskussionsgrupp på Facebook

På Facebook finns en diskussionsgrupp för alla som använder detta utbildningsmaterial. Där ges svar av många kompetenta personer och författaren till detta utbildningsmaterial.

Skriver du en relevant fråga där kommer du att få svar!

Gruppens namn; Förarintyg - KoyMa

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa