Ekolod / Navigationsinstrument

Ett ekolod mäter avståndet från ekolodsgivaren till sjöbotten. Lägger man ihop avståndet ifrån vattenytan till ekolodets givare med avståndet från givaren till sjöbotten får man aktuellt djup (från vattenytan till sjöbotten).

Principen


Ekolodsprincipen []

Ekolodet använder eko för att fungera. I båtens botten monteras en kombinerad sändare och mottagare som skickar en ljudpuls (ultraljud som vi människor inte kan höra) rakt nedåt, den färdas genom vattnet, träffar sjöbotten, studsar/ekar tillbaka upp till mottagaren. Den tiden som detta tar mäts och halveras (vi vill bara ha avståndet från givaren till sjöbotten - inte vägen tillbaka också). Då ljudets fart i vatten är känt kan avståndet/djupet därefter enkelt räknas ut av ekolodet.

Ekolodsinstrument


Ekolodsinstrument [Raymarine]

Vanligast är att man har ett kombinerat instrument för ekolod och logg. Då detta instrument installeras kan det kalibreras för det djup som givaren sitter på för att visa rätt djup från vattenytan till sjöbotten.

En del föredrar att inte göra denna kalibrering. Då visar inte instrumentet djupet utan avståndet ifrån givaren till sjöbotten.


Avancerat ekolod [JMC]

Det finns många mycket enkla ekolod på marknaden som enbart visar djupet som en siffra. De har ofta en begränsning i hur stort djup de kan mäta på runt 100 meters djup. Vid större djup blir bland annat ekot så svagt att det inte kan detekteras. Siffrorna brukar då blinka eller ersätts med "---".

Det finns också ett mycket stort utbud av mer avancerade ekolod som visar djupet under senaste tiden, som visar vilken typ av botten det är, som kan visa fisk/fiskstim och mycket mer. Här är det plånboken som sätter begränsningen på hur många funktioner man får.


Framåtseende ekolod [EchoPilot]

Ett framåtseende ekolod har en givare som inte bara skickar en ljud puls rakt ner utan även flera framåt i olika vinklar mot vattenytan. Detta ger en möjlighet till att se hur botten ser ut upp till 100 meter rakt förut. Sådana ekolod är ännu inte riktigt så bra som man kan önska. De fungerar bara om man kör mycket långsamt och ofta visas bara djupet exakt rakt förut just vid det tillfället. Det är då först efter man girat som ett eventuellt grund detekteras.

Fördjupning

Djuplarm

Ibland kan det vara mycket användbart att på sitt ekolod ställa in ett larm då djupet blir grundare än ett visst djup. Detta kan då användas som indikation på att man har nått ett område man siktar på med ett visst djup eller som varning för att man har seglat in på ett grundare område än man hade tänkt sig.

Instuderingsfrågor

  1. Din båt har ett djupgående på 1 meter och ekolodsgivaren är placerad där båten är som djupast. Det är 4 meter djupt i hamnen. Ditt ekolod är inte kalibrerat. Vilket djup visas på ekolodets display?
  2. Ute till havs där vattnet är djupt börjar siffrorna på ditt ekolod att blinka. Vad är den troligaste orsaken till detta?

Facit

  1. 3 meter.
  2. Djupet är större än vad ekolodet kan mäta.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa