Eco-driving / Miljö


Eco-driving

Eco-driving syftar i första hand till att minska bränsleförbrukningen genom ett mer miljösmart beteende. Minskad bränsleförbrukning ger också en lägre bränslekostnad.

Genom att använda mer miljövänliga bränslen bidrar man också till eco-driving både i form av mindre farliga utsläpp men också för att dessa bränslen är effektivare och därmed också minskar bränsleförbrukningen och dess renhet gör att motorn går och mår bättre samt slits mindre och därmed håller längre.

Miljövänligare bränslen


Alkylatbensin [Aspen]

Att använda miljövänligare bränslen är den enklaste åtgärden. De kostar lite mer per liter men är avsevärt mycket mer miljövänliga.

För bensinmotorer rekommenderas så kallad alkylatbensin som är en typ av bensin som är enormt mycket renare än "vanlig" bensin.

För dieselmotorer rekommenderas EcoPar eller HVO100. EcoPar är en mycket renare form av diesel. HVO100 är ett icke-fossilt alternativ. Dessa bränslen kan normalt ersätta ordinarie bränsle. Kontrollera gärna med en motorverkstad om det innebär några problem med just din motor. De flesta motorer blir renare, slits mindre och drar mindre bränsle med dessa miljövänligare alternativ.

Allt fler sjömackar säljer dessa bränslen direkt ur pump. Alkylatbensin kan även bland annat köpas hos byggvaruhandlare, skeppshandlare och bensinstationer på dunk både för 2-takts och 4-takts motorer som sen hälls i båtens tank.

Minskad bränsleförbrukning

 • Svallvågor.
  Svallvågorna uppstår genom energi som tas ifrån båten. Genom att hålla svallvågorna så små som möjligt minskas energiförlusten ifrån båten och därmed minskar bränsleförbrukningen.
 • Håll jämn fart.
  Acceleration ökar bränsleförbrukningen.
 • Stäng av motorn då den inte behövs.
  Tomgångskörning drar onödigt med bränsle och är inte miljövänligt.
 • Håll botten på båten ren.
  All beväxning ökar bränsleförbrukningen drastiskt.
 • Håll propellern på båten ren.
  En propeller med beväxning på tappar fort 50% av sin effektivitet.
 • Serva och underhåll motorn varje höst.
  Byt olja, filter, tändstift och annat i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Detta ger motorn längre livslängd och lägre bränsleförbrukning.
 • Håll hastighetsbegränsningarna.
  Att köra för fort är olagligt och förbrukar onödigt med bränsle.
 • Kör i lämplig fart.
  En båts bränsleförbrukning per distansminut är ofta som lägst kring 3-5 knop. Vid högre fart ökar bränsleförbrukningen markant. För en icke planande båt med en maxfart om 8 knop är ofta bränsleförbrukningen 4 gånger högre i 8 knop jämfört med 6 knop.
 • Lasta inte båten i onödan.
  Varje kilo extra ombord innebär en högre bränsleförbrukning.
 • Packa, stuva och lasta rätt.
  Främst motorbåtar får ökad bränsleförbrukningen om den packats framtung eller baktung.
 • Trimma rätt.
  En motorbåt med trimplan eller liknande ska trimmas så att motorn ger optimal fart för aktuellt varvtal.

Fördjupning

Ekonomisk fart

Följande siffror gäller för planande motorbåtar;

 • För en 7-metersbåt ligger normalt en ekonomisk fart kring 18 knop.
 • För en 9-metersbåt ligger den ekonomiska farten kring 20 knop.
 • För en 11-metersbåt ligger den ekonomiska farten kring 23 knop.

Farten variera självklart från båt till båt beroende på deras konstruktion och motor. Generellt kan man säga att man ska köra lite över planingsfart. Testa att köra i den ekonomiska farten och trimma powertrimmet och viktens långskeppsplacering så att båten går så fort som möjligt med oförändrat gaspådrag. Du kommer att märka skillnaden på bränsleförbrukningen.

För segelbåtar är det ofta mest ekonomiskt att köra på cirka 50% av motorns maxvarvtal. Olika skrovform, vikt och motorstorlek gör att detta bör provas ut från båt till båt för att finna ut den optimala "eco-farten".

Tvåtaktsmotorer och utsläpp

Så kallade tvåtaktsmotorer med förgasare har inte fått säljas på över 15 år på grund av de stora utsläppen av oförbränt bränsle av dem. Havs- och vattenmyndigheten har gjort en bedömning att cirka 2000 ton bensin släpps rakt ut i vattnet av sådana motorer.

Instuderingsfrågor

 1. Nämn ett miljövänligare bränsle än vanlig diesel eller bensin.
 2. Påverkar mängden beväxning på propellern dess effektivitet?
 3. Har en planande motorbåt sin mest ekonomiska fart över eller under planingströskeln?
 4. Vid vilket varvtal ligger oftast en segelbåts ekonomiska fart?

Facit

 1. Alkylatbensin, Ecopar-diesel, HVO100-diesel.
 2. Ja, ofta med 50%.
 3. Över.
 4. Runt 50% av maxvarvtalet.


Flygande labb


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa