Navigationsinstrument


Plotter [Garmin]

Utbudet av olika navigationshjälpmedel är enormt stort. I detta kapitel beskriver vi de mest grundläggande navigationsinstrumenten. Trots att de är grundläggande har de idag ofta enormt många funktioner som är viktiga att behärska.

Att ha ett navigationsinstrument man inte behärskar är ofta mer till nackdel än fördel vid navigation. Risken är stor att man fokuserar mer på instrumentet än på själva navigationen och därmed börjar begå misstag.

I detta kapitel lär du dig om kompassen, loggen, ekolodet, satellitpositioneringssystem och navigatorer samt grundläggande instrumentkontroller.

Avsnitt i detta kapitel

  • Kompass - Vad används en kompass till och hur fungerar den.
  • Logg - Vad visar loggen och hur fungerar den.
  • Ekolod - Vad visar ekolodet och fungerar det.
  • Satellit - Kort om hur satelliter kan ge oss en position.
  • Navigator - Vilka typer av navigatorer finns och hur fungerar dem.
  • AIS - Inledning till vad AIS är och varför det är så bra.
  • Instrumentkontroll - Varför är det viktigt att kontrollera sina instrument.


Gå till första avsnittet.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa