Sjukvård


Första hjälpen kit.

Sjösjuka är kanske det många tänker på först när man pratar om sjukdom ombord på ett fartyg. Sjösjuka kan vara mycket jobbigt men kan ofta göras hanterbart med de mediciner och råd som ges här.

Grundläggande sjukvård har man nytta av överallt. Inte bara till sjöss. Här ges en kort introduktion till sådan samt hur du kallar på hjälp vid behov.

En kropp kyls ner snabbt om den är blöt och ännu snabbare om den ligger i vatten. Nedkylning i sådan grad att kroppen påverkas är allvarligt. Beskrivningar, råd och tips kring detta får du här.

Om man har lite otur eller är lite oförsiktig så kan man lätt spilla eller få varma vätskor på sig ombord på en båt som rör sig i vågorna. Här får du bland annat lära dig om hur du behandlar lättare brännskador själv.

I detta kapitel lär du dig hur du hanterar mindre sår och skador samt minskar risken för sjösjuka. Du får också lära dig farorna med nedkylning och får råd för att undvika brännskador.

Avsnitt i detta kapitel

  • Grundläggande - Grundläggande sjukvård.
  • Sjösjuka - Hur minska risken för sjösjuka och hur hantera sjösjuka.
  • Nedkylning - Risker med och behandling av nedkylning.
  • Brännskador - De olika allvarlighetsgraderna och dess behandling.


Gå till första avsnittet.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa