Säkerhet


Säkerhetsövning / Man överbord.

Ingen vill färdas till sjöss och inte känna sig säker. Därför är det av yttersta vikt att man har kunskap i hur man maximerar säkerheten till sjöss och säkerställer att om eller när något inträffar så ska man ha en plan, kunskap, förmåga och utrustning ombord för att kunna hantera det inträffade.

Att lära sig om nödsituationer, nödutrustning och problem av olika slag kan initialt vara skrämmande och skapa oro för att båtliv kan vara farligt. Men tänk i så fall tvärtom. Genom att ha koll på säkerheten ombord elimineras nästan helt risken för att en nödsituation ska inträffa och om den inträffar så kan den hanteras innan den blir allvarlig.

I detta kapitel lär du dig att öka säkerheten ombord och därmed kunna förebygga och hantera nödsituationer.

Avsnitt i detta kapitel


Gå till första avsnittet.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa