Miljövett / Miljö

Miljövett är inget konstigt eller svårt. Säkerställ bara att du inte stör, inte förorenar, inte skadar och helst lämnar den plats där du har varit i lite bättre skick än den var när du kom dit.

Ingen kan göra allt men många kan göra en hel del!

Nedskräpning


Skräpet hamnar till slut på stranden.

Allt som flyter och kastas i en å, flod, sjö eller i havet hamnar med tiden på en strand. Stora saker är lätta att se men också möjligt men mycket kostsamt att städa bort. Mindre skräp, så kallade mikroplaster (0,1 mikrometer till 5 mm), hamnar i ekosystemet och ofta i djur som får lida med skräpet i kroppen. Att kasta skräp i havet är naturligtvis helt förkastligt och förbjudet.

Allt skräp ska tas med i hem eller i land och slängas i papperskorgar, soptunnor eller containrar. Även skräp som inte flyter. En havsbotten där djur och växter inte kan leva normalt syns inte lika mycket som en nedskräpad strand men är lika illa i det långa perspektivet.

Det är svårt att förstå hur de som kastar skräp i naturen tänker. Att förstöra den miljö, natur och det djurliv man är ute för att njuta av är inte logiskt. Plast som kastas i havet tar ofta hundratals år innan det är helt nedbrutet och inte längre skadligt.

Lämna alltid den plats du har varit på i minst lika gott skick som den var när du kom men ännu hellre i ännu bättre skick!

På en del populära platser har kommunerna placerat ut soptunnor/sopmajor där man kan slänga skräp.

Oljeutsläpp

Det råder ett strikt förbud för utsläpp av all form av olja och petrokemiska produkter i våra vatten. Det gäller bland annat oljor, bensin, diesel och fett. Alla sådana produkter ska alltid tas om hand och lämnas in på en miljöstation.

Ett tips är att alltid spara en tom oljedunk för att i den hälla gammal olja vid oljebyte eller läckage som sedan kan tas med till miljöstationen för tömning där.

Det ska alltid vara gratis att lämna in olja till en miljöstation!

Oljeutsläpp i vatten syns mycket tydligt på vattenytan som "regnbågsfärgsskiftningar".


Oljespill på vattenytan.

Djur

Fåglar ska man störa så lite som möjligt både på land och till sjöss. Fåglar som försöker komma undan en båt gör det nästan alltid genom att lyfta mot vinden. Det är lättare för dem att lyfta då precis som för flygplan. Håll därför gärna i lä om fåglar med båten.

Tumlare, delfiner eller större valar och stora fiskar ska man inte följa efter. Kommer de fram till båten och simmar med eller stannar upp vid båten är de nyfikna. Njut då av upplevelsen. Försök inte bada med dem!

Svall, buller och avgaser


Mareld i svallvågor

Förutom att det är tyder på gott sjömanskap så tyder det också på miljövett att inte köra så att svall uppstår där det stör eller kan skada djurliv och natur (eller människor och båtar).

På samma vis är det gällande buller. Att skrämma djur eller störa andra människor är inte gott sjömanskap och tyder på bristande miljövett.

Onödiga avgaser från exempelvis tomgångskörning ska på samma vis och av samma skäl undvikas.

Mjuka och känsliga sjöbottnar


Ålgräs

Då man kör med motor på grunt vatten är det lämpligt att alltid förutsätta att sjöbotten är mjuk och känslig för skador som uppstår av båtens rörelse i vattnet och propellern. Håll så låg fart som möjligt för att minimera risken för skador på sjöbotten (och propellern!).

Fördjupning

Strandstädning

Det arrangeras löpande och regelbundet strandstädningskampanjer om man vill engagera sig i att hålla våra skärgårdar och stränder rena. Det finns appar som visar var det är städat och inte. Googla på strandstädning i ditt närområde så hittar du säkert mer information.

Instuderingsfrågor

 1. Får man hälla ut olja i vattnet om man är mer än 12 M ifrån land?
 2. I vilket skick ska man lämna en plats i naturen då man åker därifrån?
 3. Nämn tre saker ifrån en båt som kan störa djur och natur förutom skräp.
 4. Vad ska man tänka på då man kör sin båt på grunt vatten?
 5. I vilken riktning lyfter normalt en flyende fågel?

Facit

 1. Nej, aldrig!
 2. Helst finare och renare än den var då man kom dit men minst i samma skick som då man kom dit.
 3. Svall, buller och avgaser.
 4. Att köra långsamt och försiktigt så att båten, sjöbotten och propellern inte skadas.
 5. Mot vinden.


Kajakpaddling i naturreservat


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa