Förarintygssjälvstudier / Introduktion


Forarintyg.se

Om man inte hinner eller inte vill gå en utbildning för att ta förarintyget går det utmärkt att göra det via självstudier.

  1. Läs och lär dig det som står i detta utbildningsmaterial. Kapitlen med sina respektive avsnittet läses med fördel uppifrån och ner. Först kapitlet Sjökortet, sen Navigationsteori och så vidare nedåt i menyn.
  2. Öva på och besvara alla instuderingsfrågor och gör alla övningsuppgifter.
  3. Gör övningsprovet som finns i kapitlet Övningsprov.

Gick övningsprovet bra? Bra! Då kan du det du behöver. Det enda som då återstår är att kontakta en av NFB:s förhörsförrättare och boka tid för skrivning av förarintygsprovet. Klarar du det har du erhållit förarintyget. Grattis!

Repetition eller skaffa förkunskaper

Forarintyg.se kan med fördel användas för att repetera det man lärt sig tidigare på en utbildning. Genom att det alltid finns tillgängligt på webben kan man omedelbart söka upp det man funderar på och repetera.

Ska man gå en utbildning i navigation kan Forarintyg.se användas för att skaffa sig de grundläggande kunskaperna och därmed göra utbildningen lite mindre tung och omfattande. Exempelvis inför utbildningar för Kustskepparintyget, Fartygsbefäl klass 8 eller Handhavande Snabba Fartyg som alla omfattar mycket navigation.

Nackdelar med självstudier

Vad man missar genom självstudier är det mervärde som en utbildning ger i form av lärarens möjlighet att besvara frågor, bidra med mer information, erfarenhet och andra vinklingar. Andra deltagare på en utbildning kommer att ställa frågor du inte har tänkt på och har också med sig andra erfarenheter som du får del av.

Det är på inget vis nödvändigt att ta förarintyget som en utbildning men det ger mer och djupare kunskaper att ta med sig ut i båten.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa