Lagar och förordningar


Lagar och förordningar

På samma vis som i övriga samhället finns det regler som alla som vistas och färdas på sjön på olika vis är skyldiga att känna till och följa. Detta kapitel omfattar de delar av konventioner, lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i förarintyget.

OBS! Innehållet, innebörden och omfattning av det som står i dessa konventioner, lagar, förordningar och föreskrifter är beskrivet i andra kapitel i utbildningsmaterialet.

De regler och kapitel som INTE är listade i detta kapitel ingår inte i förarintygets kunskapsfodringar.

Det krävs således inga studier av detta kapitel annat än för eventuell fördjupning.

Avsnitt i detta kapitel

  • Konventioner - Internationella konventioner finns som alla länder följer.
  • Lagar - De svenska lagar som styr fritidssjöfarten.
  • Förordningar - De förordningar som regeringen tagit fram som komplement till lagarna.
  • Föreskrifter - Transportstyrelsens föreskrifter som kompletterar allt ovan.


Gå till första avsnittet.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa