NFB & Intygsprovet / Introduktion

Förarintyget är framtaget och förvaltas av NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). NFB är en samverkansorganisation mellan Transportstyrelsen, Svenska Kryssarklubben, Svensk Båtunion och Svenska Seglarförbundet.

Det är NFB som genomför det skriftliga intygsprovet som leder till att man erhåller sitt Förarintyg.

NFB utfärdar följande intyg

NFB har många fler intyg än Förarintyg. De är inom navigation, sjömanskap, teknik och båtmanövrering. Klicka på namnet för respektive intyg för att läsa NFB:s beskrivning av vad de omfattar;

Förarintyg
Navigation, första steget (dag)
Seglarintyg 1
Segling, första steget
Kustskepparintyg
Navigation, andra steget (mörker)
Seglarintyg 2
Segling, andra steget
Utsjöskepparintyg
Navigation, tredje steget (tidvatten)
Seglarintyg 3
Segling, tredje steget
Kanalintyg
Krav vid färd på Europas kanaler
Dagpraktik
Intyg om genomförd dagpraktik
Radarintyg
Hur en radar används
Mörkerpraktik
Intyg om genomförd mörkerpraktik
SRC intyg (VHF)
Krav för att använda en VHF-radio
Båtmekanikerintyg
Motorer och andra tekniska system
LRC intyg (kortvåg)
Krav för att använda en kortvågsradio
Manöverintyg för högfartsbåt
Hantering av högfartsbåt

Plastkort eller app


NFB:s intygskort

NFB:s Båtintyg-app

NFB:s Båtintyg-app

Beviset för att man fått godkänt på intygsprovet och därmed innehar något av NFB:s intyg, exempelvis Förarintyget, får man genom att av NFB beställa ett intygskort eller i NFB:s app.

Appen "NFB Båtintyg" finns för både Android och iPhone. Den kostar 75 kronor på Google Play och 99 kronor på App Store. Detta är en engångskostnad.

Intygskortet beställs på deras hemsida och kostar 150 kronor. Nytt kort måste beställas om man önskar att ens nytagna intyg ska vara redovisat på intygskortet.

Fram till 2022 klistrades kunskapsbevisen för de olika NFB-intygen in i en blå intygsbok då man klarat intygsprovet. Har man en intygsbok sen tidigare kan man i en del fall få ytterligare intyg införda i den. Det ges inte längre ut några nya intygsböcker.


Förarintyg i intygsboken

NFB:s blåa intygsbok


Kunskapsfodringar

Det är NFB som beslutar vilka kunskaper som krävs för att uppfylla kravet för att erhålla förarintyget. Kunskapskraven har NFB sammanställt i ett dokument;

Detta utbildningsmaterial är väl anpassat efter kunskapskraven! Det omfattar allt som krävs och det framgår tydligt där det finns fördjupad information som inte omfattas av kunskapskraven.

NFB har också en bilaga till kunskapsfodringarna som mer i detalj förklarar kunskapskraven;

Intygsprovet och förhörsförrättare


Förhörstillfället []

Förarintyget erhåller man genom ett skriva NFB:s intygsprov med godkänt resultat. Det är NFB förhörsförrättare som arrangerar provtillfällena och rättar intygsproven.

De flesta som tar förarintyget gör detta genom någon form av utbildning. Då bokar utbildningsarrangören in en förhörsförrättare till intygsprovet. Vill man ta förarintyget i egen regi via självstudier kontaktar man själv en förhörsförrättare och bokar in en tid för intygsprovet. På NFB:s hemsida finns information om hur man söker fram förhörsförrättare inom olika regioner i Sverige.

I anslutning till intygsprovet betalas avgiften till NFB:s förhörsförrättare för intygsprovet och själva förarintyget. Under 2024 är avgiften för intygsprovet 625 kronor.

  • Intygsprovet ska genomföras på högst 1 timme och 30 minuter.
  • Den prövande ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.

Till intygsprovet ska medtas;

  • Transportör.
  • Passare.
  • Linjal.
  • Blyertspenna och suddgummi.
  • En enkel "räknedosa" (ej smartphone) om man önskar.
  • Övningssjökort (öst/väst beroende på det intygsprov man har anmält sig till).

Inför intygsprovet är det lämpligt att göra det övningsprov som NFB erbjuder. Du hittar övningsprovet här;

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa