Studieplan / Introduktion


Olika anpassade studieplaner

Nedan finns fyra olika studieplaner som förslag på hur man kan genomföra en utbildning för att ta förarintyget. Studieplanerna kan naturligtvis anpassas efter behov för att göras exempelvis längre eller kortare.

Studieplanerna är medvetet utformade så att de är mer intensiva i början med mycket teori och lite mindre intensiva i slutet. Syftet med detta är för att ge tid för repetition, frågor och övningar under den senare halvan av utbildningen samt kunna koppla erfarenheterna ifrån den eventuella båtpraktiken till teorin under de senare lektionerna.

Tips till läraren

  • Använd gärna det presentationsmaterial som finns för detta utbildningsmaterial.
    Presentationsmaterialet finns under menyvalet Presentationsmaterial.
  • I början på en ny lektion eller ett nytt pass bör man repetera det som gicks igenom tidigare. Lärande bygger på repetition. Använd gärna de presentationer som finns för respektive kapitel och gå igenom dem lite snabbare vid repetitionen. Det finns också särskilda "lektions övningsuppgifter" i en egen presentation som med fördel används vid repetitionerna.
  • Ta en stund då och då under utbildningen och låt eleverna göra övningar i sjökortsarbete på övningssjökorten som du (läraren) själv bestämmer. Exempelvis "Lägg ut kursen från sjömärket A till fyren B".
  • Bjud på dig själv! Berätta om dina misstag, erfarenheter och hur du själv löser olika situationer.
  • Om tid finns så avsätt gärna en stund i slutet på utbildningen och berätta om vad båtlivet har gett dig för att inspirera eleverna.
  • Gör gärna en utvärdering av utbildningen ihop med eleverna om det känns passande. Eller be dem anonymt fylla i vårt enkla webbformulär här. Det ger dig/er stora möjligheter att förbättra utbildningen till nästa gång.
  • Ha roligt! Det smittar! Glada elever lär sig mer och ger mer tillbaka till läraren!

Åtta kvällar - normal takt

Utbildning är beräknad till att vara cirka tre timmar (3x60 / 180 minuter) per kväll med en kortare fika "halvvägs" vid passande tillfälle (med fördel klockan 18:52 några gånger). Exempelvis mellan 18:00 och 21:00. Totalt 24 timmar (inklusive fika) exklusive eventuell båtpraktik. Denna studieplan ger gott om tid för självstudier mellan lektionerna om de hålls en gång per vecka.

Lektion Kapitel
#1 Introduktion till utbildningen
#2 Repetition av lektion 1
#3 Repetition av lektion 2
#4 Repetition av lektion 3
#5 Repetition av lektion 4
#6 Repetition av lektion 5
#7 Repetition av lektion 6
Kapitel: Väder, Miljö
#8 Repetition av lektion 7
Kapitel: Övningsprov, Frågestund, Inspiration
Intygsprovet Intygsprovet för förarintyget arrangeras en vecka efter sista lektionen för att ge tid för självstudier.

En praktiktur med båt, enligt NFB:s intyg för Båtpraktik Dag, kan genomföras någon gång efter lektion 4 för de elever som så önskar. Båtpraktik Dag krävs inte för att kunna erhålla förarintyget men rekommenderas.

Fyra kvällar - intensivutbildning

Utbildning är beräknad till att vara cirka fyra timmar (4x60 / 240 minuter) per kväll med en kortare fika "halvvägs" vid passande tillfälle. Exempelvis mellan 18:00 och 22:00. Totalt 16 timmar (inklusive fika). Denna studieplan ger relativt gott om tid mellan lektionerna för självstudier om de hålls en gång per vecka. Denna studieplan kan också med fördel användas för repetitionsutbildningar.Lektion Kapitel
#1 Introduktion till utbildningen
#2 Repetition av lektion 1
#3 Repetition av lektion 2
#4 Repetition av lektion 3
Kapitel: Väder, Miljö, Övningsprov, Frågestund, Inspiration
Intygsprovet Intygsprovet för förarintyget arrangeras en vecka efter sista lektionen för att ge tid för självstudier.

En praktiktur med båt, enligt NFB:s intyg för Båtpraktik Dag, kan genomföras någon gång efter lektion 2 för de elever som så önskar. Båtpraktik Dag krävs inte för att kunna erhålla förarintyget men rekommenderas.

Två helger - normal takt

Utbildning är beräknad till att vara två helger med minst en vecka i mellan för självstudier. Lektionerna bör vara 6 timmar (6x60 / 360 minuter) per dag utöver två kortare fikapauser och en lunch på 60 minuter. Exempelvis 09:00 till 16:30. Totalt 24 timmar (inklusive fika) inklusive/exklusive båtpraktik beroende på valt alternativ. Denna studieplan förutsätter relativt mycket självstudier mellan de två helgerna och innan provtillfället.

Helg Dag Pass Kapitel
Helg 1 Lördag För­middag Introduktion till utbildningen
Efter­middag Repetition av förmiddagen
Söndag För­middag Repetition av lördag eftermiddag
Efter­middag Repetition av söndag förmiddag
Helg 2 Lördag För­middag Repetition av helg 1 eller Båtpraktik Dag
Efter­middag Repetition av helg 1
Söndag För­middag Repetition av andra lördagen
Efter­middag Repetition av förmiddagen
Kapitel: Övningsprov, Frågestund, Inspiration
Intygs­provet Intygsprovet för förarintyget arrangeras antingen sent på eftermiddagen den andra söndagen eller senare vid ett separat tillfälle om ytterligare tid för självstudier önskas.

En praktiktur med båt, enligt NFB:s intyg för Båtpraktik Dag, kan genomföras i början av andra helgen. Är elevgruppen större kan den delas i två grupper. Den enda halvan har då båtpraktik på förmiddagen och andra gruppen på eftermiddagen den andra lördagen. Den halvan som inte har båtpraktik har lektionsundervisning. Båtpraktik Dag krävs inte för att kunna erhålla förarintyget men rekommenderas.

Två heldagar - intensivutbildning

Utbildning är beräknad till att vara två heldagar med minst en vecka i mellan för självstudier. Lektionerna bör vara minst 8 timmar (8x60 / 480 minuter) per dag utöver två kortare fikapauser och en lunch på 60 minuter. Exempelvis 08:00 till 17:00. Totalt 16 timmar (inklusive fika). Denna studieplan förutsätter mycket självstudier innan de två heldagarna eller mellan de två heldagarna om de delas över två helger eller liknande. Läggs provtillfället skilt ifrån lektionerna ges ytterligare tid för självstudier. Denna studieplan kan med fördel också användas för repetitionsutbildningar.

Dag Pass Kapitel
Dag 1 För­middag Introduktion till utbildningen
Efter­middag Repetition av förmiddagen
Dag 2 För­middag Repetition av dag 1
Efter­middag Repetition av förmiddagen
Kapitel: Sjukvård, Väder, Miljö, Övningsprov, Frågestund, Inspiration
Intygs­provet Intygsprovet för förarintyget arrangeras antingen sent på eftermiddagen den andra dagen eller senare vid ett separat tillfälle om ytterligare tid för självstudier önskas.

En praktiktur med båt, enligt NFB:s intyg för Båtpraktik Dag, kan genomföras efter dag 1. Båtpraktik Dag krävs inte för att kunna erhålla förarintyget men rekommenderas.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa