Säkerhetsutrustning / Säkerhet

Säkerhetsutrustning är sådan utrustning som man har och använder i syfte att inte hamna i en nödsituation. Detta till skillnad mot nödutrustning som är utrustning man använder för att hantera en nödsituation.

Nedan ges förslag och tips rörande säkerhetsutrustning grupperade utifrån perspektivet att olika scenarion inte ska utvecklas till en nödsituation.

I flera fall är underhåll, service och kontroller den bästa säkerhetsutrustningen. Man kontrollerar då slitdelar, byter de som ska bytas och servrar det som har onormalt slitage. Att ha med reservdelar som "säkerhetsutrustning" kan i många fall vara bra.

Man överbord


Livlina, tre krokar [Baltic]

Man överbord är lätt att undvika genom att använda rätt säkerhetsutrustning och vara försiktig då man rör sig på båten.

 • Mantåg: Ett "staket" utmed relingen minskar risken att falla överbord. Har man djur eller barn med ombord kan mantåget med fördel kompletteras med ett nät för ytterligare säkerhet.
 • Livlina: En tre-kroks livlina vid arbete på däck, främst på segelbåtar, som är så kort att man inte kan ramla över mantåget hindrar effektivt att man går överbord. Med tre krokar kan man vara krokad även när man flyttar en fästpunkt.
 • Dödmansgrepp: Då dödmansgreppet lossar så stannar motorn omedelbart. Detta för att säkerställa att båten inte kör vidare okontrollerat om föraren faller överbord eller tappar balansen ombord. Det är mycket lämpligt att ha ett extra dödmansgrepp ombord som man kan använda för att starta motorn igen för att kunna köra till föraren som har fallit överbord. Ofta är bästa stället att fästa dödmansgreppet runt förarens ben för att inte riskera att man rycker loss det då man girar kraftigt med båten.

Brand ombord


Gasollarm [Alde]

Förhindra brand gör man främst genom aktsamhet. Att upptäcka en brand tidigt är mycket viktigt för att enkelt kunna släcka den och minimera skadorna.

 • Brandvarnare: Att få en så tidig indikation som möjligt om att det brinner gör att man förhoppningsvis kan vidta åtgärd redan då rök bildas och branden inte är utvecklad. Ha gärna en brandvarnare i varje hytt. Samma typ som hemma på land går utmärkt att använda! Testa dem och byt regelbundet!
 • Gaslarm: Har man en gasolinstallation ombord ska man ha ett gaslarm som detekterar gasol och varnar långt innan en gasexplosion kan uppstå. Testa detta regelbundet!

Läckage


Nivågivare [Whale]

Förhindra läckage gör man främst genom kontroller av slangar och genomföringar. I andra hand genom att inte få skador på skrovet (exempelvis genom att köra på grund).

 • Nivålarm: En så tidig varning som möjligt vid läckage gör att man får mer tid för att vidta åtgärder. Det är för sent att observera läckaget först när vattnet står över durkarna eller elsystemet slagits ut.
 • Länspumpar: En eller gärna flera länspumpar. En manuell länspump orkar man bara pumpa med en kort stund men den kräver ingen el. En elektrisk länspump som komplement rekommenderas därför!


Grundstötning


Sjökort

Det finns ingen direkt säkerhetsutrustning för att förhindra en grundstötning utöver den som används för navigation. Vid navigation i vatten där det finns risk för grundstötningar ska farten hållas så låg att nära nog inga skador uppstår även om en lättare grundstötning blir aktuell.

 • Sjökort: Elektroniska eller papperssjökort som inte är "för gamla" så att båten kan framföras på tillräckligt djupt vatten.
 • Ekolod: I låg fart kan ekolod hinna varna om grundare vatten. Särskilt om det har en larmfunktion ställd på lämpligt larmdjup.

Kollision


Radarreflektor [EchoMax]

Att själv ha god utkik och i god tid väja korrekt för andra fartyg och båtar är bästa metoden för att undvika en kollision. Att inte ta för givet att andra väjer är alltid bra.

 • Lanternor: För att få färdas i mörker ska båten vara utrustad med lanternor. Utan lanternor syns man inte och risken för en kollision ökar drastiskt.
 • Radarreflektor: Vid färd i mörker eller dålig sikt gör en radarreflektor stor skillnad för hur väl man syns på större fartygs radarskärmar. Andra fritidsbåtar har sällan eller använder sällan sin radar.
 • Signalhorn: Med ett signalhorn, om det används i tid, kan man påkalla uppmärksamhet innan en kollision inträffar med någon som inte verkar ha uppsikt.

Motorhaveri


Bränslefilter (Racor-typ)

En väl servad och underhållen motor minskar drastiskt risken för motorproblem.

 • Motorlarm: Larm som varnar för avvikande temperaturer och nivåer på främst olja och kylvatten i motorn gör att man kan åtgärda sådana fel innan motorn havererar.
 • Underhåll: Att regelbundet kontrollera och serva motorn är bästa sättet att säkerställa att den fungerar bra och under många år framöver. För att kunna göra detta enkla underhåll krävs ofta enklare verktyg, lite reservfilter, ny olja och gärna en beskrivning av hur enklare service genomförs.


Roderhaveri


Vajer på kajakroder [-]

Även här är underhåll den bästa metoden för att undvika problem!

 • Underhåll: Roderlager, ratt, rorkult, gångjärn, vajrar, kugghjul och länkarmar behöver underhåll för att fortsätta fungera. Verktyg, smörjfett, reservdelar och kunskap hur underhållet görs är säkerhetsutrustning.


Rigghaveri


Riggbult med låsning

Även här är underhåll den bästa metoden för att undvika problem!

 • Underhåll: En rigg ska innan påriggning kontrolleras noga efter skador, sprickor, brustna kardeler eller slitage. Allt som är skadat ska ovillkorligen bytas innan påriggning. Efter påriggningen ska alla fästpunkter för riggen dubbelkontrolleras för att säkerställa att alla har låsringar eller liknande monterat och gärna säkras med stark tejp så de inte kan skadas eller lossa av sig själva.
 • Motorn: Har riggen havererat och tagits om hand så inga riggdelar, segel eller rep är kvar i vattnet kan man starta motorn och köra hem.

Personskada


Stegfender [-]
 • Kliva ombord eller iland: Att kliva eller klättra upp och ner på en liten stege eller stegfender är enormt mycket säkrare än att hoppa. Att få en hjälpande hand eller spänna upp ett rep i huvudhöjd man kan hålla sig i då man klättrar i land i en naturhamn eliminerar nästan helt risken att ramla. Var försiktig helt enkelt så blir det väldigt sällan personskador.


Sjukdom


Skeppsapotek

Förstahjälpenkit
 • Personliga mediciner: Kom ihåg att ta med personliga mediciner för allergi och andra åkommor som läkare föreskriver.
 • Skeppsapotek: Man kan ha ett mindre skeppsapotek ombord om man vill. Exempel på medicin i ett sådant kan vara sjösjukemedicin, smärtstillande (typ Alvedon) och allergimedicin.


Instuderingsfrågor

 1. Varför ska man ha och använda säkerhetsutrustning?
 2. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustning som förhindrar man överbord?
 3. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustning som minskar risken för brand ombord?
 4. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken vid läckage ombord?
 5. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för grundstötning?
 6. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för kollision?
 7. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för motorhaveri?
 8. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för roderhaveri?
 9. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för rigghaveri?
 10. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för personskada?
 11. Nämn en (eller flera) säkerhetsutrustningar som minskar risken för sjukdom?

Facit

 1. För att inte hamna i en nödsituation.
 2. Mantåg, Livlina.
 3. Brandvarnare, gaslarm.
 4. Länslarm.
 5. Sjökort, ekolod.
 6. Lanternor, radarreflektor, signalhorn.
 7. Motorlarm och reservdelar/underhåll/service.
 8. Reservdelar/underhåll/service.
 9. Reservdelar/underhåll/service.
 10. Stege, stegfender eller liknande som minskar behovet att hoppa.
 11. Personliga mediciner, skeppsapotek.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa