Position / Navigationsteori

Kombinerar vi en latitud och en longitud har vi en position. En position beskriver var något är på jorden. En position skrivs alltid med latituden först och sen longituden.

Några exempel på positioner;

 • Fyren Vinga: N57°37,92' / E011°36,08'
 • Fyren Almagrundet: N59°09,28' / E019°07,57'
 • Point Nemo: S48°52' / W123°23'
  Point Nemo är den punkt i havet som ligger allra längst ifrån allt land.
 • Vänern: N59° / E013°
  Detta är en grov position för sjön Vänern.

Som framgår av exemplen ovan kan man ange latituder och longituder och således positioner med olika precision beroende på vad man vet, behöver och önskar. Ibland räcker det att ange enbart de hela graderna för latituden och longituden. Andra gånger anger man grader och minuter men inga delar av minuter. Men när man vill vara exakt anger man även delar av minuter. Hur många decimaler som används beror på hur exakt man kan bestämma eller vill beskriva sin position.

Hur man på ett sjökort med hjälp av en passare tar fram en latitud och longitud beskrivs i avsnittet Sjökortsarbete / Ta fram position.

Exempel på Övningssjökort 931


Övningssjökort 931 (klickbar)
N57°56' / E011°30,56' Fasta sjömärket på Vannholmarna.
N57°54,70' / E011°32' Markeringen A.
N57°53,76 / E011°27,91' Fyren Pater Noster.
N57°51,3' / E011°33,2' Fyren Lönnbäcken.


Exempel på Övningssjökort 616


Övningssjökort 616 (klickbar)
N59°57,12' / E018° Bron till Yxlö.
N59°55,9 / E018°04,1' Markeringen B.
N59°54,83' / E018°59' Fasta sjömärket söder om Brunnsviksholmen.
N59°53,85' / E018°01,48' Fyren Örngrund.


Fördjupning

Inget ° eller '-tecken?

När det är "uppenbart" så anges allt oftare inte en latitud eller longitud med ° och '-tecken. Utan skrivs istället som N55-31,2 / W001-59,5.

Varning för olika skrivsätt

En latitud och longitud anges oftast på detta vis;

 • N57°40,167' / E011°50,949'

Detta skrivsätt benämns ibland som DM (Degrees/Minutes).

Men exakt samma position kan också skrivas på två andra vis;

 • N57°40'10" / E011°50'56" (med sekunder istället för delar av minuter) och benämns då DMS (Degrees/Minutes/Seconds).
 • N57,66995° / E011,8492° (enbart grader och delar av grader) och benämns då DD (Decimal Degrees).

Det är mycket viktigt att man inte blandar dessa olika skrivsätt. Positionen N57°59'59" / E010°59'59" är mer än 27M ifrån positionen N57,5959° / E010,5959°. Notera då särskilt att de två positionerna är skrivna med exakt samma siffror.

Vid bruk av en navigator av något slag kan dessa ofta ställas in att visa positionen i DM, DMS eller DD. I de flesta fall är DM standard och normalt det man föredrar.

Mer om olika skrivsätt


Olika skrivsätt. ©Svenska Kryssarklubben.

Det finns många olika sätt att skriva en longitud och en latitud på. Sättet ovan med grader minuter och tiondelsminuter är det som normalt används vid navigation och det som varmt rekommenderas att användas! Men det finns några andra sätt som också är rätt och kan vara bra att känna till.

Ett exempel på en position enligt det sätt som beskrivits ovan är;

 • N57°59,59'N / E010°59,59'

En longitud och latitud kan även skrivas med sekunder istället för delar av minuter. Det går då 60 sekunder på en minut. Sekunder anges med " efter värdet. Exempelvis 42". Att ange positioner med sekunder är mer ovanligt idag men det går ofta att ställa in exempelvis en navigator på att visa positionen på detta vis. Exakt samma position som ovan skriven med sekunder istället är;

 • N57°59'35" / E010°59'35"

Det går också att skriva en position utan vare sig minuter eller sekunder utan enbart med grader och delar av grader. Detta är relativt vanligt "på internet". I många programvaror och navigatorer går det att ställa in detta format. Fördelen är att det är enklare att räkna med. Men svårare att matcha emot exempelvis ett sjökort. Exakt samma position som ovan skriven med enbart grader är;

 • N57,9931° / E010,9931°

Skillnaden mellan dessa olika skrivsätt är bra att känna till och förstå. Detta då det finns en risk i att tro att de är "lika" vid navigation. Om detta kan mer läsas i artikeln nedan;

Instuderingsfrågor

 • Vad anges först då man anger en position; Longituden eller Latituden?
 • Vilket kan en longitud vara; Nordlig eller väst?

Facit

 1. Latituden.
 2. Västlig.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa