Kontroller & Underhåll / Sjömanskap


"Bottensatsen" efter tankrengöring

En båt som underhålls och kontrolleras regelbundet och på rätt sätt kommer normalt att fungera utan driftstörningar.

Driftstörningar kan orsaka en nödsituation, en förstörd semester eller onödiga kostnader.

Att göra enkla kontroller inför varje tur och underhåll är mycket viktigt och ekonomiskt lönsamt!

Kontroller innan avgång

Inför varje avgång ska minst följande kontrolleras;

Bränslenivån Finns det bränsle för den planerade turen? "Soppatorsk" är en vanlig nödsituation som man enkelt kan undvika genom en enkel kontroll om det finns bränsle i tanken för den planerade turen.
Smörjoljenivån

Oljenivåkontroll []

Är oljenivån tillräcklig för att ge motorn tillräcklig smörjning? Ofta kontrolleras oljenivån på en oljesticka. Saknas det olja i motorn smörjs den inte och riskerar då att skära ihop vilket innebär en omfattande renovering.

Kylvatten Är kylvattennivån tillräcklig för att ge motorn tillräcklig kylning? På expansionskärlet är markerat min/maxnivå. På en utombordare finns det alltid en "skvallerstråle" som visar om kylvattnet fungerar. Får motorn inte kylning riskerar den att skära ihop vilket innebär en omfattande renovering.
Batterispänning Är batterispänningen innan motorn startas tillräcklig? Den bör vara minst 12,2 Volt. Låg batterispänning kan innebära att motorn inte kommer gå att starta för hemfärden.
Segelbåtens rigg Finns där någon uppenbar skada, något som är löst eller slakt som inte ska vara det? Vant och stag som lossnar är den vanligaste orsaken till rigghaveri men är ofta mycket enkelt att kontrollera.

Underhåll inför säsongen

Inför säsongen, gärna redan på hösten, bör en del underhåll göras. Används båten mycket under säsongen behövs visst underhåll göras flera gånger under säsongen.

Om underhållet dokumenteras i någon form av loggbok brukar detta resultera i ett avsevärt högre andrahandsvärde. Särskilt gäller detta service av motorn i form av oljebyte, vinterkonservering, byte av filter och tändstift och liknande.

På en lite större fritidsbåt finns det ofta mängder med delar och system som kräver underhåll. Att rengöra ankarspel, serva bogpropeller och smörja roderlager är tre av många saker som kräver underhåll för att fungera bra på en större fritidsbåt.

Exempel på underhållsområden inför säsongen;

Elsystem Gör en kontroll av elsystemet så att inga kablar, kontakter eller anslutningar är skadade. Ett glapp innebär att något kanske inte kommer att fungera men är också en brandrisk.
Impeller

Impeller []

En förbränningsmotor måste kylas för att fungera. Kylvatten får den via en pump där det sitter en impeller som pumpar sjövatten in i motorns kylsystem. Impellern ska kontrolleras minst en gång per år och bytas vid minsta tecken på slitage i form av sprickor i dess gummi.

Oljebyte Byt olja i motorn i enlighet med tillverkarens anvisningar. En ny motor är mycket dyr. Att vårda den man har innebära att motorn kommer att fungera bra i många år. Att byta olja direkt efter säsongen så motorn får stå med ny olja över vintern är bland det bästa motorer vet!
Filter

Oljefilter []

Byt olje-, bränsle- och luftfilter i enlighet med tillverkarens anvisningar. Filter som sätts igen innebär att motorn inte startar, stoppar eller fungerar dåligt. Ett filter som har blivit igensatt innebär att bränsletanken måste göras ren.

Bränsletanken "Klägg" från dieseltank [Bengt Öberg]

Kontrollera bränsletanken efter vatten, avlagringar, skräp och föroreningar i botten på tanken. Finns sådana måste tanken tömmas och rengöras. Dessa kommer annars tids nog att hamna i bränslefiltret och förhindra att bränsle kommer till motorn med motorstopp som följd.

Bränslesystemet Kontrollera bränslesystemet efter skador eller läckage på slangar, rör och anslutningar. Läckande bränsle innebär brandfara och luft i bränslesystemet innebär ofta motorstopp och svårstartad motor.
Riggen Spricka i toggle [Fritiof Pontén] (klickbar)

Kontrollera segel samt alla vant, stag, vantskruvar, sprintar, infästningar och fästdetaljer noga efter skador. Vid minsta lilla skada ska den aktuella delen bytas ut eller godkännas av en kompetent riggare för fortsatt bruk. Denna kontroll görs med fördel då båten mastas av och då båten mastas på. Säkras alla sprintar med tejp är det enkelt att se om tejpen sitter kvar (och därmed sprinten) under säsongen.

Fördjupning

Checklistor

Svenska Kryssarklubben har checklistor för vår- och höstarbeten med båten. De eller liknande rekommenderas alla att använda sig utav.

Felsökning och enkla åtgärder

Felsökning och enkla åtgärder ligger utanför Förarintyget och detta utbildningsmaterial och tas därför upp mycket kort. Att ha kunskap i att göra enkel felsökning eller en enkel åtgärd är att rekommendera. Exempelvis;

  • Ta bort luft i bränslesystemet ("lufta") så att motorn går att starta igen.
  • Kontroll av spänningen med ett multimeter-instrument på olika platser i elsystemet för att förstå om det är batteriproblem, kabelproblem eller säkringsproblem vid elproblem.

Instuderingsfrågor

  1. Nämn två saker du bör kontrollera varje gång innan du kastar loss med din båt?
  2. Nämn två saker du bör kontrollera/göra/underhålla inför varje säsong?

Facit

  1. Bränslenivå, Smörjoljenivån, Kylvattennivån, Batterispänningen, Riggen (på en segelbåt).
  2. Kontrollera elsystemet, byta olja, byta filter på motorn, kontrollera bränsletanken, kontrollera bränslesystemet, kontrollera riggen.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa