Nyheter / Förarintyg

På denna sida finns nyheter som har koppling till förarintyget.

Vi fokuserar främst på nyheter från;

  • Transportstyrelsen
  • Sjöfartsverket
  • Nämnden för Båtlivsutbildning

De nyheter vi främst publicerar är;

  • Statistik och rapporter.
  • Ändrade kunskapsfodringar.
  • Nya lagar och förordningar.
  • Annan information som bedöms vara relevant för den som är på väg att ta Förarintyg.


2024-01-29 / Sjöräddningsärenden 2023


Sjöräddningsenheter

Antalet sjöräddningsärenden var något fler förra året jämfört med året innan och fritidsbåtar stod för majoriteten av ärendena.

Sjöfartsverket hanterade 1 017 sjöräddningsärenden i fjol, vilket är en ökning motsvarande drygt fem procent jämfört med 2022. Sett till riket som helhet var åtta procent fler fritidsbåtar föremål för sjöräddningsärenden 2023 jämfört med 2022.

De vanligast larmorsakerna är maskin- och propellerhaverier och grundstötningar, men också hårt väder.

Från frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet, en av Sjöfartsverkets samarbetspartners, ser man en liknande trend för fjolåret. Sjöräddningslarmen då det råder fara för liv har ökat något. Däremot har förebyggande utryckningar, när läget inte är akut, minskat en aning.

– Det är små skillnader i antalet utryckningar, både vad det gäller förebyggande utryckningar och de insatser av mer brådskande karaktär. Men att skaffa sig kunskap om sjösäkerhet och även ha möjlighet att kunna larma minskar alltid riskerna för att hamna i sjönöd, säger Adam Goll Rasmussen, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4193 förebyggande utryckningar, och 851 sjuktransporter. Vid den senare kategorin hjälper frivilligorganisationen skadade eller sjuka personer att snabbt få vård.

2024-01-17 / Omkomna till sjöss 2023


Diagram över omkomna (klickbar)

Transportstyrelsen rapporterar att det totalt inträffade 21 olycksfall med dödlig utgång inom den svenska sjöfarten 2023. Alla de 21 dödsfallen inträffade inom fritidsbåtslivet. Ingen omkom inom den svenskflaggade yrkessjöfarten under året.

Av de som omkom till sjöss under förra året var 18 män och 3 kvinnor. Det är en ökning med 4 personer sen 2022.

Minst 10 av olyckorna skedde i insjöar, 3 i skärgårdsmiljö och 2 i öppet kustvatten. 2 olyckor inträffade vid en brygga eller kaj och 3 skedde i en fors. 1 olycka inträffade i hamn. Åtminstone 6 av personerna saknade flytväst vid olyckstillfället. 8 personer omkom i motorbåtar, 2 personer omkom i kanoter och 2 i roddbåt. 1 person omkom på vattenskoter.

2023-10-24 / Färre sjöräddningsärenden sommaren 2023


Sjöräddningsenheter

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade 543 sjöräddningsärenden under sommaren, vilket är det lägsta antalet sedan 2015. Flest sjöräddningsärenden sommaren 2023 hanterades i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län. De senaste två somrarna har antalet sjöräddningsärenden legat på en betydligt lägre nivå än tidigare år. De vanligaste händelserna var motorhaveri och grundstötning. Den absolut största delen sjöräddningsärenden står fritidsbåtarna för. Ungefär två tredjedelar av alla sjöräddningsärenden under sommaren 2023 rörde segelbåtar och motorbåtar.

2023-10-01 / Forarintyg.se


Forarintyg.se

Från och med denna dag är detta utbildningsmaterial tillgängligt för alla att läsa och använda.


2023-03-01 / Nya kunskapsfodringar


NFB:s förarintyg

NFB har uppdaterat kunskapsfodringarna för förarintyget. Främst has missvisning och avdrift återinförts i kunskapsfodringarna. De nya kunskapsfodringarna finns på NFB:s hemsida. Utbildningsmaterialet på Forarintyg.se är fullt ut anpassat efter de uppdaterade kunskapsfodringarna.


2023-01-20 / Färre personer i sjönöd 2022


Sjöräddningsenheter

Sjöfartsverket hanterade 964 sjöräddningsärenden under 2022, vilket är en stor minskning jämfört med året innan. Några av de vanligaste larmorsakerna var grundstötningar och motorhaverier och de flesta larmen kom från fritidsfartyg.

2023-01-12 / 17 omkomna till sjöss 2022


Sjöräddningsenheter

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2022 visar att sammanlagt 17 personer dog i olyckor på svenskt vatten under förra året. 16 personer omkom i olyckor med fritidsbåt, jämfört med 18 personer 2021. Preliminärt inträffade ingen dödsolycka inom svensk yrkessjöfart, men ytterligare en person har omkommit till sjöss.

2022-05-01 / Förarbevis för vattenskoter


Vattenskoter

Från och med detta datum krävs att man innehar Förarbevis för vattenskoter för att få framföra en vattenskoter. Det vanliga Förarbeviset är inte längre tillräckligt. Det är Transportstyrelsen som utfärdar Förarbevis för vattenskoter.

2022-05-01 / NFB:s intygsapp


NFB Båtintyg-appen.

Nu kan man ha sina NFB intyg i en app på sin smartphone istället för eller som komplement till sitt plastkort (eller den "gamla" Blå boken om man har en sådan sedan tidigare). Appen kopplas till ens Bank-id. Appen finns både för Android och Apple.

2022-01-28 / Färre sjöräddningsinsatser 2021


Sjöräddning

Sjöfartsverket genomförde strax över 1100 sjöräddningsinsatser under 2021, vilket är en liten minskning jämfört med året dessförinnan. Grundstötningar och motorhaverier tillhörde några av de vanligaste larmorsakerna.

2021-12-31 / Intygskort


Intygskort

NFB har slutat att ge ut intyg i den klassiska blåa intygsboken. Istället kommer från och med årsskiftet 21/22 alla intyg att dokumenteras på ett intygskort. Intygskort beställs på NFB:s hemsida. Intygen kommer även att göras tillgängliga via en app under våren 2022.


2021-07-01 / Nya kunskapsfodringar


NFB:s förarintyg

NFB har uppdaterat kunskapsfodringarna för förarintyget.


Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa