AIS / Navigationsinstrument

OBS! Hela detta avsnitt är fördjupning. AIS ingår inte som kunskapskrav i förarintyget. Här finns därför inga instuderingsfrågor.

AIS (Automatic Identification System)


AIS-transponder [Garmin]

AIS är ett system som bygger på att fartyg har en AIS-sändare (AIS-transponder) ombord som automatiskt skickar ut information om bland annat namn, position, kurs, fart och anropssignal.

Andra fartyg har en AIS-mottagare som tar emot den utskickade informationen. Informationen presenteras normalt på navigatorns bildskärm.

Vilka har AIS?

Alla fartyg i hela världen med en vikt över 300 ton ska ha AIS ombord. I Sverige gäller även att alla, även mindre, passagerarfartyg ska ha AIS.

Utöver detta har en mycket stor mängd fritidsbåtar, fiskebåtar och andra fartyg AIS idag. Även sjöräddningshelikoptrar och kustbevakningsflygplan har AIS.

Fördelar med AIS?

Tack vare AIS-systemet kan alla fartyg se var andra fartyg är och vart de är vart de är på väg. Detta oavsett väder, siktförhållanden, mörker och i de flesta fall även bakom öar (om öarna inte är för höga). Vid behov kan fartygen enkelt kontakta varandra då de känner till varandras namn och anropssignal.

Nackdelar med AIS?

Då allt fler har AIS finns en risk att de som inte har AIS "glöms bort". Navigationen kan till slut bli som ett TV-spel där man inte släpper navigatorn med ögonen och tittar upp på verkligheten. Om navigatörerna brister i sin utkik finns en risk att kollisioner inträffar.

Bra att veta

AIS har en begränsad räckvidd. Räckvidden är nästan aldrig ett problem då det ofta räcker att se andra fartyg på ett avstånd av 5-10M. Ofta ser man andra fartyg på 20M eller mer. Höga öar/berg/uddar som radiosignalerna inte kan ta sig igenom gör att man inte på sin navigator kan se båtar på andra sidan av exempelvis den höga ön.

Hur ser det ut?

Varje fartygen med AIS presenteras på navigatorn med en symbol. Ofta visas deras kurs och fart genom en fartvektor med en längd som visar var fartygen är om en viss tid (exempelvis 20 minuter) om det inte ändrar kurs och fart.

Olika typer av fartyg kan ha olika form eller färg. Ankarliggare markeras ofta med ett "ankarklot" på fartygssymbolen. Fiskebåtar med dagersignalen för "fiskebåt".


Navigator med AIS-mål (klickbar).Även sjömärken och varningssymboler kan läggas ut via AIS. Deras AIS-information skickas då ut ifrån en landstation. Detta är särskilt användbart då ett sjömärke har försvunnit. Då kan ett AIS-sjömärke läggas ut på dess position i väntan på att Sjöfartsverket ersatt det fysiska sjömärket.

Det finns flera tjänster på Internet som genom att samla in AIS-data med en mycket stor mängd mottagare runt om i världen visar alla AIS-utrustade fartyg och båtar. Den mest kända tjänsten är MarineTraffic.


Skärmdump med många AIS-fartyg (klickbar).

Skärmdump från MarineTraffic (klickbar).  • På MarineTraffic kan man följa och söka upp nära nog alla fartyg i världen. Ofta finns även fotografi på dem.
    https://www.marinetraffic.com


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa