Utbildningsmaterialet / Introduktion


Forarintyg.se - Ett helt gratis utbildningsmaterial

Denna hemsida, Forarintyg.se, innehåller ett gratis och helt komplett utbildningsmaterial omfattande alla de kunskapsområden som krävs för att ta förarintyget.

Detta utbildningsmaterial är alltid helt anpassat men också till stora delar begränsat till de kunskapskrav som har beslutats gäller för förarintyget.

Med detta menas att allt man ska kunna finns med i detta utbildningsmaterial tillsammans med det man behöver för att tillgodogöra sig kunskaperna. Här finns bland annat beskrivningar, teori, exempel, bilder och illustrationer uppdelat i 14 olika kapitel för de olika kunskapsområdena.

Här finns också instuderingsfrågor, övningsuppgifter, övningsprov och presentationsmaterial för lärare.

I de flesta avsnitt finns rubriken Fördjupning. Därunder finns sådant som inte ingår i kunskapskraven för förarintyget men som är relaterat och ibland gör det enklare att förstå helheten inom ett område.

Vad behöver jag mer?


Navigationsbestick och Övningssjökort.

För att kunna göra övningsuppgifterna i detta utbildningsmaterial måste du också ha;

  • ett övningssjökort för alla sjökortsövningar. Du väljer själv om du vill använda övningssjökortet för ostkusten eller västkusten. I utbildningsmaterialet finns övningar för båda dessa sjökort. Läs mer i avsnittet Introduktion / Övningssjökort.
  • navigationsbestick i form av passare, transportör och linjal samt blyertspenna och suddgummi. Dessa är nödvändiga för alla sjökortsövningarna. Navigationsbestick bör också alltid finnas med ombord. Läs mer i avsnittet Navigationsteori / Navigationsbestick.

Vad får du göra med detta utbildningsmaterial (och inte)?

För personligt bruk får du;

  • läsa i det hur ofta och hur länge du vill.
  • skriva ut det på papper om du vill.
  • spara det på din dator/mobil/platta om du vill.

Du får också gärna länka till Forarintyg.se ifrån exempelvis egna hemsidor och sociala media-plattformar.

Du får däremot inte kopiera eller distribuera hela eller delar av materialet för att användas av någon annan. Hänvisa dem istället direkt till detta utbildningsmaterial på;

www.forarintyg.se

Vad är vår ambition med detta utbildningsmaterial?


Fritidsbåtar.

Vår ambition är att detta utbildningsmaterial alltid ska vara gratis, lättillgängligt, korrekt och uppdaterat utifrån beslutade kunskapskrav för förarintyget. Därigenom hoppas vi att fler personer får ett större intresse för båtliv, tar förarintyget och att vi alla får en ännu finare upplevelse i våra båtar ute till sjöss. 2020 gjordes den senaste undersökningen av hur många båtägare som har förarintyg. Då var det 27% av båtägarna som hade förarintyg.

Vi uppdaterar utbildningsmaterialet kontinuerligt (ibland flera gånger per vecka). Uppdateringarna kan vara stavfel, skrivfel, språkfel, nya bilder, förbättrade illustrationer eller mindre ändringar i layout och ordning. Men också kompletteringar för nya regler, nya kunskapskrav, mer pedagogiska beskrivningar som några exempel.

Den stora fördelen med att vårt utbildningsmaterial är fullt ut webbaserat är att vi kan uppdatera hur ofta vi vill utan kostnad för nytryck och att alla därmed får tillgång till uppdateringarna omedelbart utan behov av att köpa en ny bok eller liknande.

Att det dessutom aldrig är längre bort än en webbläsare på valfri typ av uppkopplad enhet gör att man lätt kan slå upp och kontrollera något man funderar över oavsett var man är.

Hittat fel eller har du synpunkter?

Bra! Då hoppas vi att du också vill kontakta oss och berätta det. Det gör att vi kan rätta, justera eller komplettera för att därigenom kunna tillhandahålla ett ännu bättre utbildningsmaterial gratis till alla.

Vi vill naturligtvis åtgärda alla fel, stora som små, så fort de hittas. Berättas för oss i vilket kapitel eller avsnitt felet är samt vad som är fel så kommer vi att rätta det snarast. Stort tack på förhand!

Skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär!

Vad omfattar detta utbildningsmaterial?

Denna hemsida innehåller ett komplett utbildningsmaterial omfattande alla de kunskapsområden som krävs för att ta förarintyget.

Och allt detta helt gratis!

Vill du bidra till utbildningsmaterialet?

Först; Tack! Gärna! Vi tar mycket gärna emot synpunkter på vad som kan förbättras och hur. Det kan vara om direkta fel, språkfel, något som saknas eller är otydligt. Vi tar också gärna emot bra och illustrativa bilder som förtydligar det vi i text beskriver. Detta förutsätter då att du själv har tagit den aktuella bilden. Är du duktig på att illustrera? Vi tar gärna emot fler illustrationer.

Skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär!

Är det verkligen helt gratis?


Skanna för att köpa/donera via PayPal.

Ja, helt gratis! Men om du verkligen känner att du vill bidra till utvecklingen av detta utbildningsmaterial så finns alltid möjligheten att donera/"köpa" det för 300 kronor också.

Donera/köp för 300 kronor via PayPal!

Du kan även skanna QR-koden till höger om du vill.

Vad du får vid ett sådant köp är inget alls mer än vår tacksamhet och naturligtvis möjligheten att med ännu bättre samvete fortsätta använda utbildningsmaterialet.

KoyMa

Det är företaget KoyMa som utvecklar och tillhandahåller detta och andra utbildningsmaterial för ett roligare och säkrare båtliv.

De utbildningsmaterial som KoyMa tillhandahåller är;

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa