Övningssjökort / Introduktion

NFB har beslutat att de övningssjökort som används vid intygsprov för förarintyget ska vara antingen ostkustsjökorten 616/6163 eller västkustsjökorten 931/9313. Övningssjökorten är tryckta dubbelsidiga med skärgårdskortet på ena sidan och specialkortet på andra sidan. På ena sidan finns också exempel på en sida ur Båtsportkortet i området.

Alla övningsuppgifter inom sjökortsarbete i detta utbildningsmaterial är baserade på dessa övningssjökort. Alla övningsuppgifter finns både för ostkustsjökorten och västkustsjökorten. Du väljer således själv vilket av övningssjökorten du önskar att använda.

Övningssjökorten produceras och ges ut av Sjöfartsverket. Övningssjökorten kan bland annat köpas hos navigationsutbildningsarrangörer, båttillbehörsbutiker, sjökortsbutiker och hos välsorterade bokhandlare.

OBS! Bilderna på övningssjökorten nedan har långt ifrån den upplösning och detaljgrad som krävs för att de ska kunna användas för övningarna. De riktiga övningssjökorten tryckta på papper krävs både för övningarna och senare på intygsprovet.

OBS! Övningssjökorten är inte avsedda för navigation; endast för övning! De riktiga sjökorten med samma nummer är tryckta på bättre papper, har lite annorlunda innehåll och är mer uppdaterade.

Ostkusten

Övningssjökorten 616 och 6163


Övningssjökort 616 / Skärgårdskort (klickbar)

Övningssjökort 6163 / Specialkort (klickbar)

Västkusten

Övningssjökorten 931 och 9313


Övningssjökort 931 / Skärgårdskort (klickbar)

Övningssjökort 9313 / Specialkort (klickbar)

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa