Elsäkerhet / Säkerhet


Landströmsuttag på brygga []

De flesta fritidsbåtar med motor har ett eller flera batterier ombord. Ett startbatteri till motorn är mycket vanligt och så kallade förbrukningsbatterier till navigationselektronik, lanternor, belysning och kylskåp m.m.

Allt fler fritidsbåtar har möjlighet att anslutas till ett landströmsuttag i hemmahamnen och i gästhamnar. Att kunna ha 230 Volts el ombord på samma vis som hemma möjliggör batteriladdning, TV, dator, vattenkokare, kokplatta, värmeelement, avfuktare med mera ombord som ökar komforten.

Batterier


Typiskt "slutet" "båtbatteri" [Exide]

Ett "vanligt" bilbatteri innehåller ungefär lika mycket energi som en "dynamitgubbe". Det är ovanligt men ett misskött batteri eller ett som kortsluts kan nära på explodera och orsaka relativt stora skador. Några tips och råd kring batterier;

 • På en båt används med fördel "slutna" batterier som inte kan läcka ut batterisyra. Trots detta ska batterierna alltid vara fastmonterade i en batterilåda så om de läcker ska ingen batterisyra kunna läcka ut i båten.
 • Ha alltid en "stor" huvudsäkring mellan batteriet och huvudbrytaren.
 • Ha alltid "mindre" säkringar mellan huvudbrytaren och de olika förbrukarna.
 • Ladda batteriet regelbundet och då gärna med en modern elektronisk batteriladdare som laddar i tre eller fler olika steg tills batteriet är helt fulladdat.
 • Vid arbete med batteriet var mycket noga med att inte kortsluta plus- och minus-polen på batteriet med ett verktyg eller kabel.

Huvudbrytare för batteri []
 • Torka rent batteriet regelbundet så det inte samlas damm, olja och annat på det som kan orsaka brand. Det är ofarligt att torka av batteriet med en fuktig trasa med lite diskmedel på.
 • Ett batteri som är skadat, missfärgat eller har börjat svälla ska inte laddas mer och inte användas.
 • Börjar det lukta illa i båten, lite som ruttna ägg, kan det tyda på att batteriet är överladdat och börjar släppa ifrån sig vätgas (även kallat knallgas). Vätgas är en explosiv gas. Avbryt omedelbart laddningen till batteriet och vädra mycket noga innan felsökning påbörjas. Om möjligt bör man ha batterierna installerade i ett ventilerat utrymme.

Landström


Flyttbar jordfelsbrytare med CEE-don []

Olika båtar har olika komplexa landströmsanläggningar. Ta för vana att kontrollera den regelbundet efter skador och slitage.

Några tips och råd rörande landström;

 • Ta alltid för vana att ansluta kabeln i intaget först och sen i uttag på kajen. Om kabeln tappas i vattnet så är den då inte strömförande!
 • En jordfelsbrytare är en mycket billig livförsäkring ombord. Ofta finns det en jordfelsbrytare på bryggan men inte sällan är de slitna och fungerar inte.
 • Kontrollera landströmskabeln regelbundet. Den ligger ofta utsatt och får därmed lätt skador. En skadad kabel är farlig att använda och är ofta orsak till jordfel vilket gör att man står utan landström.

Enkel landströmscentral []
 • Landströmskabeln ska alltid ha blåa runda anslutningsdon, så kallad CEE-don (med tre stift/tre hål), i båda ändarna.
 • Undvik så långt det går skarvar och adaptrar på landströmskabeln. I sådana går det ofta in fukt vilket orsakar jordfel och därmed strömavbrott.
 • En huvudbrytare och en huvudsäkring rekommenderas ombord om det finns en fast monterad landströmsanläggning.
 • Landströmskablar ska vara så kallade "Gummikablar". Dessa tål att ligga ute men har inte oändlig livslängd. När de börjar få torrsprickor måste de bytas ut.


Fördjupning

"Fasen-penna"

En så kallad "fasen-penna" är ofta bra att ha ombord. Genom att hålla spetsen på pennan mot rätt hål i ett uttag kan man genom att pennan lyser se om det finns ström i uttaget. Därigenom kan ett fungerande uttag snabbt och lätt hittas.

Instuderingsfrågor

 1. Vilken ända av landströmskabeln ska anslutas först?
 2. Hur tvättar man av sina batterier i båten?
 3. Ska man ha en säkring mellan batteribanken och elcentralen?
 4. Vad är det första man ska misstänka om jordfelsbrytaren på bryggan löser ut då båten är ansluten?
 5. Om det börjar lukta "ruttna ägg" inne i båten vad ska man misstänka och göra då?

Facit

 1. Den i båten.
 2. Med en lätt fuktad trasa.
 3. Ja! Det är det som är huvudsäkringen. Den är viktig!
 4. Fukt i kontakter och skarvar eller skador på gummikabeln.
 5. Misstänk att det finns knallgas i båten. Inte elda eller skapa några gnistor. Stoppa batteriladdningen. Kontrollera batterierna. Vädra ur båten.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa