Toaletter / Miljö


Sjövägmärket för toatömningsstation.

På fritidsbåtar med en fast installerad toalett får toalettavfall endast släppas ut i havet om båten befinner sig minst 12M ifrån land (utanför den svenska territorialvattengränsen). I insjöar får toalettavfall aldrig släppas ut.

Detta innebär att ombord på fritidsbåt med en fast installerad toalett finns det två alternativ;

  1. Att ha en septiktank installerad och som samlar upp allt toalettavfall och som töms antingen långt ut till havs eller vid särskilda toatömningsstationer. Portabla toaletter kan även tömmas i vanliga toaletter i en hamn.
  2. Att ha en toalett som förbränner, förmultnar eller på annat vis torkar toalettavfallet. Det finns flera sådana toaletter på marknaden idag.

Toatömningsstationer / Sugtömning


Toatömningsstation

Många hamnar har toatömningsstationer där septiktanken via en anslutning på däck kan tömmas till det kommunala avloppsnätet.

Det finns många fabrikat och modeller på toatömningsstationer. De kan vara i form av en flotte som är förankrad, på en flytbrygga eller på en kaj. Gemensamt är att de är skyltade med sjövägmärket för toatömningsstation.

Båtklubbar och liknande får från och med 1:a maj 2023 ta ut en avgift från båtägare som vill använda toatömningsstationen.

Torrdass / Skärgårdsmaja


Skärgårdsmajasymbol

Ihop med sopmajor finns på populära platser även en skärgårdsmaja (torrdass). Här finns också ofta någon form av soptunna för skräp.

Skärgårdsmajor är utmärkta i båtsportkorten med en särskild symbol.

Fördjupning

Toalettinstallation

Att installera en toalett i båten med septiktank kräver en del för att funktionen ska bli bra. En septiktank placerad över vattenytan är mycket enklare och lättare att tömma än en som ligger under vattenytan och kräver en pump för att tömmas. Avluftningsslagen ifrån en septiktank som kan tömmas i en sugtömningsstation ska ha en diameter på 19 mm invändigt för att tanken inte ska utsättas för skadligt undertryck vid tömning. Rätt placerade kulventiler för att styra flöde och säkra installationen krävs också. Avloppsslangarna ska ha en invändig diameter på 38 mm och vara i ett sådant utförande att de är diffusionstäta (gastäta) för att inte läcka ut illaluktande gas.

Instuderingsfrågor

  1. Hur långt ifrån land ska man vara för att få tömma sin septiktank ut i havet?
  2. Får man tömma sin septitank i en insjö?
  3. Får en båtklubb ta ut en avgift för användande av toatömningsstationen?

Facit

  1. 12 M.
  2. Nej.
  3. Ja.


Båt med toalett [Fritiof Pontén]


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa