Mäta upp kurs / Sjökortsarbete


Sjökortsarbete

Att mäta upp en kurs är det sjökortsarbete man gör då man vill veta kursen mellan två bestämda positioner på sjökortet. Exempelvis vilken kurs man ska köra ifrån en udde på en ö för att komma till nästa udde eller vad kursen är ifrån den aktuella positionen till natthamnen.

Metoden används också för att mäta kursen på en linje som är ritad på sjökortet. Exempelvis en rak del av en ritad farled.

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

Ni ligger förtöjda i lagunen innan för fyren Långe Erik på Ölands norra udde. Ni funderar på vilken kurs det är om ni ska gå till Visby på Gotland som nästa hamn.


1. Placera linjalen

Lägg linjalen på sjökortet så att dess kant skär igenom där ni är (Ölands norra udde) samt dit ni vill (Visby).


2. Placera transportören

Håll en hand på linjalen så den inte rubbas ur sitt läge. Lägg transportörens långsida längs med linjalen med "fören" pekandes mot målet.


3. Transportera transportören

Håll kvar handen på linjalen och låt transportören glida utmed den tills hårkorset på transportören kommer rakt över en longitudparallell. Kursen avläses i underkant på kompassrosen på transportören.

Kursen från Ölands norra udde till Visby är 067°.


Vilken kurs mäter man?

I avsnittet Navigationsteori / Sätta & Rätta kurs beskrivs de fem olika kurser som en navigatör har att förstå och använda. KK (kompasskurs), KM (magnetisk kurs), K (rättvisande kurs), KGV (kurs genom vattnet) och KÖG (kurs över grund). Då man mäter upp en kurs på sjökortet är det alltid K (rättvisande kurs) som man erhåller. Beroende på vad man ska använda denna kurs till kanske den måste sättas eller rättas.

Med en navigator

Att lägga ut en kurs på en navigator kan ofta göras på flera olika sätt. Två vanliga är;

 • För pekaren till den position dit kursen önskas mätas och läs av den på bildskärmen.
 • Lägg ut två girpunkter i en rutt och läs av kursen mellan dem.På bilden ovan har en rutt lagts mellan Långe Erik och Visby. Då rutten markeras visas information om den. Bland annat kursen 067° men även distansen 41,4 M.

Tips

 • När man arbetar med kurser bör man alltid först göra en bedömning av den ungefärliga kursen man kommer att arbeta med. Genom bedömningen kan arbetet göras snabbare och säkrare. Om kursen man ska mäta upp går ifrån väster till öster på sjökortet är kusten ostlig. Den kurs man mäter upp ska då vara någonstans mellan ungefär 045° till 125° (rakt österut är som bekant 090°). Ett vanligt fel är annars att man mäter upp kontrakursen som i detta fall är en kurs runt 270° (som är rakt västerut).
 • Arbeta alltid med norr uppåt på sjökortet.
 • Håll hela tiden ett lätt tryck på linjalen så att den inställda kursen inte förändras då den förflyttas.
 • Håll hela tiden ett lätt tryck på transportören då den ligger på sjökortet så att förflyttningen blir parallell längs med den.
 • Eftersträva att flytta transportören till en linje så nära som möjligt. Med lite träningen kan ibland ingen eller endast en förflyttning behövas.
 • Transportören kan inte användas med baksidan uppåt. Arbeta alltid med den rättvänd!
 • Läs alltid av kursen i underkant på transportören; alltså så nära dig själv som möjligt. Det är också där kurs-siffrorna är rättvända.

Fördjupning

Andra transportörer

I detta avsnitt används den nautiska transportören i alla beskrivningar och filmer. Beskrivningar för andra typer av transportörer finns i avsnittet Navigationsteori / Navigationsbestick.

Instuderingsfrågor

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "mäta upp kurs" finns på exempelsidorna;

 1. Då en kurs ska mätas upp; Är det du som har valt kursen då eller läses den av på transportören?
 2. Vilken av de olika kurserna erhålls då en kurs mäts upp på sjökortet?
 3. Var på transportören läses kursen av då den transporterats till rätt läge på sjökortet?
 4. Varför är det viktigt att trycka linjalen och transportören mot sjökortet när man transporterar transportören?

Facit

 1. Den läses av på transportören.
 2. Rättvisande kursen (K) (kallas ibland även sann kurs).
 3. I underkant, närmast dig (om sjökortet ligger med norr uppåt).
 4. Ändras linjalens eller transportörens vinkel på sjökortet blir den uppmätta kursen fel.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa