Ta fram position (Öst) / Sjökortsarbete

Vi ska ta fram positionen för fyren Örngrund i nedre vänstra hörnet på övningssjökort 616.

1. Ta fram latituden

 • Placera passarens ena spets på platsen; Fyren Örngrund.
 • Justera och placera passarens andra spets på en närliggande latitudparallell.
 • Flytta passaren till latitudskalan på vänster eller höger sida av sjökortet.
 • Placera första spetsen exakt vid den använda latitudparallellen på latitudskalan.
 • Placera andra spetsen norr eller söder om första spetsen beroende på om platsen ligger norr eller söder om den valda latitudparallellen.
 • Läs av latituden på latitudskalan vid den andra spetsen.
 • Latituden är N58°53,9'.

2. Ta fram longituden

 • Placera passarens första spets på platsen; Fyren Örngrund.
 • Placera passarens andra spets på en närliggande longitudparallell.
 • Flytta passaren till longitudskalan på ovan eller undersidan av sjökortet.
 • Placera första spetsen exakt vid den använda longitudparallellen på longitudskalan.
 • Placera andra spetsen öster eller väster om första spetsen beroende på om platsen ligger öster eller väster om den valda longitudparallellen.
 • Läs av longituden på skalan vid den andra spetsen.
 • Longituden är E018°01,4'.

3. Notera positionen

 • Fyren Örngrund ligger på positionen latitud N58°53,9' och longitud E018°01,4'.

Övningsuppgifter

 1. Vad är positionen för fyren Mysingeholm (norr om texten "Mysingen")?
 2. Vad är positionen för fyren Huvudskär (långt österut på sjökortet)?
 3. Vad är positionen för fyren Östra Röko?
 4. Vad är positionen för det fasta sjömärket på sydostsidan av ön Älvsnabben (väster om texten "Mysingen")?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. N59°00,2' / E018°15,5'
 2. N58°57,8' / E018°34,1'
 3. N58°54,5' / E018°04,9'
 4. N58°58,9' / E018°10,5'

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa