Mäta längre distans (Väst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta hur långt det är mellan fyren Hätteberget och fyren Stora Pölsan en bit söderut i övre vänstra hörnet på övningssjökort 931.

1. Ställ in passaren

 • Ställ in passaren på exakt 1 distansminut på latitudskalan på vänster eller höger sida på sjökortet.

2. Räkna hela steg

 • Placera passarens ena spats på första platsen; Fyren Hätteberget och den andra spetsen i riktning mot målet; Fyren Stora Pölsan.
 • Svinga passaren runt den andra spetsen så att den kommer ett steg närmare målet.
 • Stega med passaren och räkna antal steg mot andra platsen; Fyren Stora Pölsan.
 • Det blir fem hela steg motsvarande fem hela distansminuter.
 • I vårt exempel här kan man färdas raka vägen mellan markeringarna. Det går lika bra att med passaren steg runt en ö för att mäta en distans som är "krökt".

3. Delar av distansminuten

 • Då sista steget passerar andra platsen justeras passaren så att andra spetsen sätts exakt på andra platsen.
 • Flytta passaren till latitudskalan på vänster eller höger sida av sjökortet.
 • Placera första spetsen exakt på en minut-markering på latitudskalan.
 • Placera andra spetsen längre upp på samma skala.
 • Läs av distansen på skalan mellan spetsarna; 0,8 M.

4. Summera ihop hela distansen

 • Fem hela distansminuter + 0,8 distansminuter.
 • Distansen mellan fyren Hätteberget och fyren Stora Pölsan är 5,8 M.

Övningsuppgifter

 1. Hur långt är det fågelvägen mellan Markering A och Markering C?
 2. Hur långt är det från fyren på ön Åstol (norr om Marstrand) till fyren St Kalven (utanför Nordre älv) om färden i stort följer farlederna och går via Marstrand och via Albrektsundskanal?
 3. Hur lång är den kortaste farledsvägen från Styrsö Tången (nordvästra hörnet på ön Styrsö) till Marstrand?
 4. Hur långt är det är det totalt mellan Markering A, B, C, D, E och F?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. ~8,2 M
 2. ~11 M
 3. ~18,5 M
 4. ~25,5 M

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa