Mäta längre distans (Öst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta hur långt det är mellan markeringarna A och B i nedre vänstra hörnet på övningssjökort 616.

1. Ställ in passaren

 • Ställ in passaren på exakt 1 distansminut på latitudskalan på vänster eller höger sida på sjökortet.

2. Räkna hela steg

 • Placera passarens ena spats på första platsen; Markering A och den andra spetsen i riktningen mot målet; Markering B.
 • Svinga passaren runt den andra spetsen så att den kommer ett steg närmare målet.
 • Stega med passaren och räkna antal steg mot andra platsen; Markering B.
 • Det blir tre hela steg motsvarande tre hela distansminuter.
 • I vårt exempel här kan man färdas raka vägen mellan markeringarna. Det går lika bra att med passaren steg runt en ö för att mäta en distans som är "krökt".

3. Delar av distansminuten

 • Då sista steget passerar andra platsen justeras passaren så att andra spetsen sätts exakt på andra platsen.
 • Flytta passaren till latitudskalan på vänster eller höger sida av sjökortet.
 • Placera första spetsen exakt på en minut-markering på latitudskalan.
 • Placera andra spetsen längre upp på samma skala.
 • Läs av distansen på skalan mellan spetsarna; 0,4 M.

4. Summera ihop hela distansen

 • Tre hela distansminuter + 0,4 distansminuter.
 • Hela distansen mellan Markering A och B är 3,4 M.

Övningsuppgifter

 1. Hur långt är det fågelvägen från Markering A till Markering D?
 2. Hur långt är det från Markering A till Markering E om man följer farleden?
 3. Hur lång är den kortaste vägen runt ön Utö om man aldrig får färdas på vatten grundare än 3 meter?
 4. Hur långt är det totalt mellan Markeringarna J, I och H?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. ~12,4 M
 2. ~16,2 M
 3. ~19,8 M
 4. ~17,4 M

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa