Lägga ut kurs (Väst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta var vi hamnar om vi kör kurs 317° från Markering B i övre vänstra hörnet på övningssjökort 931?

1. Hitta startposition

 • Markera din startposition. I exemplet är redan Markering B inritad som en blå ring med ett kryss i.

2. Placera transportören

 • Placera transportören så att krysset på transportörens gradskala ligger rakt över en longitudparallell.
 • Justera transportören så att den önskade kursen, 317°, på gradskalan ligger rakt över samma longitudparallell.

3. Parallellförflytta transportören

Transportören ska nu förflyttas så att kanten på den ligger precis på den markerade positionen (från steg 1).

 • Håll hela tiden en hand på transportören och tryck den mot sjökortet.
 • Använd andra handen och lägg linjalen kloss-an utmed en av kanterna på transportören och tryck den mot sjökortet. Syftet är att transportören ska kunna glida utmed linjalen utan att kursen ändras.
 • Låt transportören glida utmed linjalen så att transportören närmar sig utgångspositionen.
 • Ibland behöver transportören förflyttas två eller flera gånger för att dess kant ska hamna vid startpositionen. Bibehåll hela tiden ett tryck på transportören så att dess kurs inte förändras. Om den stöts till så måste arbetet börja om med steg 3 - Placera transportören.

4. Observera

 • Observera vart kursen 317° från Markering B leder. Är det en lång distans kan en linjal läggas utmed transportören för att där igenom kunna observera något längre bort.
 • Svart är; Kursen 317° leder till ön med fyren Pater Noster på.

Övningsuppgifter

 1. Vilken ö leder rättvisande kurs 034° från Stora Pölsan?
 2. Vilken ö leder rättvisande kurs 115° från fyren Hätteberget?
 3. Leder rättvisande kurs 052° från Markering E till Markeringen F eller till fyren Donsö Svartskär?
 4. Vart leder rättvisande kurs 313° från Markering F?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. Räven
 2. Sör-Kråkan
 3. Donsö Svartskär. Rättvisande kurs till Markering F är 055°.
 4. Markering D

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa