Mäta kort distans / Sjökortsarbete


Sjökortsarbete

Distanser mäter man då man vill veta hur långt det är mellan två positioner. Distansen kan sedan bland annat användas för att beräkna färdtiden mellan positionerna och använda som säkerhetsavstånd.

Korta distanser mäter man med en passare och den skalan man läser av den på är alltid latitudskalan på höger- eller vänsterkanten av sjökortet.

Då längre distanser, eller en distans som inte följer en rak linje, ska mätas är denna metod inte användbar. Därför finns en särskild metod för detta i avsnittet Sjökortsarbete / Mäta längre distans.

Orsaken till att avläsningen måste ske på latitudskalan är att en distansminut är en latitudminut. En latitudminut är alltid 1852 meter lång. Medan en longitudminut på ekvatorn är 1852 meter lång men desto närmare någon av polerna man kommer blir den allt kortare eftersom de 360 longituderna/meridianerna kommer allt närmare varandra för att till sist gå ihop helt vid polerna till en punkt.

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

Vi ska mäta avståndet mellan de två sektorfyrarna Skjutholmen och Brandalssund som ligger i farleden mellan Södertälje och havet.


1. Placera passaren

Justera öppningen på passaren så att spetsar pekar exakt på de två fyrarna.


2. Läs av distansen

Utan att ändra passarens inställning flyttas passaren till latitudskalan till vänster eller höger på sjökortet. Den ena spetsen placeras exakt på en minutmarkering på latitudskalan och den andra spetsen läggs (eller hålls) längre norrut på skalan. Distans mellan de två spetsarna kan nu läsas av.

Distansen mellan de två fyrarna är 0,96 M.


Med en navigator


Distansmätning för en rutt

Använder man elektroniska sjökort på en navigator finns där alltid verktyg för att mäta distans. Ofta kan navigatorns verktyg mäta distansen mellan många punkter på en och samma gång och visa distansen för hela färden (vilket benämns som en rutt).

Vanligt är också att navigatorn kan visa avståndet mellan markören och den egna båten vilket ofta är mycket användbart vid navigator-navigation.

Hur distansmätningsverktyget fungerar på din navigator är något du behöver behärska för att kunna använda navigatorn effektiv.


På bilden ovan mäts distansen på navigatorn med mätverktyget upp till 0,96 M.

Tips

"Mäta körtiden"

Om din båt har en marschfart på 8 knop. Ställ då in passaren på 8M mellan spetsarna. Detta är den sträcka du kör på en timma. Därefter kan du enkelt "stega" upp vägen från start till mål. Antalet steg är så många timmar som färden kommer att ta.

Fördjupning

Mäta avstånd på specialkort

Hamnspecialkort och vissa andra specialkort är ibland så detaljerade att det inte är lämpligt att mäta avstånd i distansminuter på dem. De har därför ofta en meterskala inritade som då ska användas om avstånd på dem behöver mätas.

Övningsuppgifter

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "mäta kort distans" finns på exempelsidorna;

  1. Var på sjökortet läser du av distansen mellan spetsarna på passaren?

Facit

  1. På skalorna på sjökortets höger- eller vänstersida (latitudskalan).


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa