Markera position / Sjökortsarbete


Sjökortsarbete

Om man har en position i form av en känd longitud och en känd latitud och vill veta var på sjökortet denna position ligger kan man med lite sjökortsarbete enkelt lösa den uppgiften. Till sin hjälp behöver man, förutom positionen, lämpligt sjökort samt två passare.

Arbetsgången här bygger på att två passare används. Att markera en position med bara en passare är nästan lika enkelt. Istället för att lägga ner latitudpassaren så gör man en latitud-markering med en blyertspenna på sjökortet på den ungefärliga latituden. Longituden markeras på samma vis. Utifrån de två markeringarna kan positionen sedan markeras exakt.

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

Du är ute och fiskar i området öster om fyren Gustav Dalén (utan för Norrköping) när din vän ringer och berättar att han just nu får upp massor av fisk på ett 14 meters grund utan namn. Du ber om positionen för att kunna köra dit och hoppas på lite fiskelycka du också.

Positionen är N58°35,48' / E017°25,67'.

Vilket av alla grund på sjökort är nu just detta grund?


1. Mät upp latituden

Ställ in passaren så att ena spetsen pekar på den aktuella latituden (N58°35,48') och andra spetsen på en närliggande latitudparallell.


2. Markera latituden

Flytta ut passaren på sjökortet till den ungefärliga longituden och lägg den med ena spetsen på den valda latitudparallellen. Används endast en passare här så görs en lite markering på sjökortet vid spetsen med en blyertspenna.


3. Mät upp longituden

Ställ in passaren så att ena spetsen pekar på den aktuella longituden (E017°25,67') och andra spetsen på en närliggande longitudparallell.


4. Markera longituden

Flytta ut passaren på sjökortet till den andra passaren eller markeringen och lägg den med ena spetsen på den valda longitudparallellen. Justera passaren efter markeringen eller den andra passaren så att spetsarna möts och därmed markerar den aktuella positionen.


5. Använd positionen

Du vet nu vilket grund det är och var det ligger. Lycka till med fisket!

Med en navigator

Olika navigatorer har olika sätt att markera en position. Två metoder som fungerar på nästan alla navigatorer är;

  • Genom att flytta runt markören och se hur positionen som visas på skärmen förändras kan man placera markören på den givna positionen. Detta förutsätter att markörens position visas på bildskärmen.
  • Genom att skapa en girpunkt/waypoint och redigera den och där skriva in önskad latitud och longitud flyttas punkten till den givna positionen.

På bilden ovan har en markören placerats på positionen och även en girpunkt skapats där. Positionen visas på navigatorns statusrad.

Tips

  • Arbeta alltid med norr uppåt på sjökortet.

Fördjupning

Vill man markera positionen mycket exakt så kan man öka precisionen med hjälp av en transportör och linjal. Använd då transportören och linjalen för att helt vinkelrätt mot latitudskalan markera latituden med ett pennstreck. Gör sedan på samma vis med longituden vinkelrätt mot longitudskalan.

Övningsuppgifter

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "markera position" finns på exempelsidorna;

  1. Beskriv hur du markerar en position på din navigator?

Facit

  1. Inget facit finns för denna uppgift.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa