Krysspejling (Öst) / Sjökortsarbete


Krysspejling - Exempel

Du är på väg söderut ifrån Stockholm till Nynäshamn. På vägen gör du en krysspejling för att verifiera din position. Du väljer att använda fyren Örngrund och fyren Östra Röko. Fyrarna ligger i nedre vänstra hörnet på sjökort 616.

Det är helt orimligt men just i detta exempel har din pejlkompass ingen deviation och ingen missvisning.

Vilken är din position?

1. Första pejlingen

 • Pejla och läs av bäringen till fyren Örngrund.
 • Bäringen är 210°.
 • Lägg ut bäringen 210° på sjökortet.
 • Transportera transportören till fyren Örngrund om det behövs.
 • Rita in bäringen 210° till fyren Örngrund på sjökortet.

2. Andra pejlingen

 • Pejla och läs av bäringen till fyren Östra Röko.
 • Bäringen är 120°.
 • Lägg ut bäringen 120° på sjökortet.
 • Transportera transportören till fyren Östra Röko om det behövs.
 • Rita in bäringen 120° till fyren Östra Röko på sjökortet.

3. Plotta positionen

 • Ta fram positionen för punkten där de korsar varandra.
 • Den pejlade positionen är N58°55,0', E018°02,8'.

Övningsuppgifter

 1. Du krysspejlar fyren Huvudskär i rättvisande bäring 054° och fyren mitt uppe på Utö i rättvisande bäring 301°. Vad heter grundflaket du är vid?
 2. Du har kört på grund och krysspejlar fyren Östra Röko i rättvisande bäring 101° och fyren Örngrund i rättvisande bäring 198°. Vad heter grundet du har kört på?
 3. Du letar efter ett grönt lateralmärke på din väg söderut från Dalarö men kan inte hittad det. Du väljer att göra en krysspejling för att kontrollera din position. Du krysspejlar fyren Söderhäll i rättvisande bäring 246° och fyren Mysingeholm i rättvisande bäring 226°. Vilken slutsats drar du?
 4. Du krysspejlar fyren mitt uppe på Utö i rättvisande bäring 119° och fyren Söderhäll i 032°. Vilken djupsiffra står på sjökortet på denna position?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. Herrgrund.
 2. Fälövsgrundet.
 3. Du befinner dig där det gröna lateralmärket Stålebådegrunden ska ligga. Då du inte ser det har det sannolikt slitit sig. Då du har grundområden i öster vill du troligen färdas mer mot väster och farlederna.
 4. 22,5 meter.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa