Mäta kort distans (Öst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta hur långt det är mellan fyrarna Örngrund och Östra Röko i nedre vänstra hörnet på övningssjökort 616.

1. Justera in passaren

 • Placera passarens ena spets på första platsen; Fyren Örngrund.
 • Justera och placera passarens andra spets på andra platsen; Fyren Östra Röko.

2. Läs av distansen

 • Flytta passaren till latitudskalan på vänster eller höger sida av sjökortet.
 • Placera första spetsen exakt på en minut-markering på latitudskalan.
 • Placera andra spetsen längre upp på samma skala.
 • Läs av distansen på skalan mellan spetsarna.
 • Distansen mellan fyrarna Örngrund och Östra Röko är 1,9 M.

Övningsuppgifter

 1. Hur långt är det från Markering A till fyren Örngrund?
 2. Hur långt är det från fyren Örngrund till Syd-kardinalen lite norr om fyren?
 3. Hur långt är det från Markering A till Markering B?
 4. Hur långt är det mellan ön Fälöv och Fälövsgrundet (strax norr om Örngrund)?
 5. Hur brett är det västra inloppet till Huvudskär (norr om Manskär)?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. 1,3 M
 2. 0,5 M
 3. 3,4 M
 4. 0,4 M
 5. ~15 meter (Mätte du på Huvudskär-specialen?)

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa