Mäta upp kurs (Öst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta vilken kurs vi måste köra från fyren Örngrund för att komma till fyren Östra Röko. Dessa fyrar finns i nedre vänstra hörnet på övningssjökort 616.

1. Hitta de två positionerna

 • Hitta fyren Örngrund.
 • Hitta fyren Östra Röko.

2. Placera linjalen

 • Lägg linjalen på sjökortet och justera den så att dess kant går mellan de två positionerna.
 • Håll därefter en hand på linjalen hela tiden så dess kurs inte ändras.

3. Placera transportören

 • Lägg transportören kloss-an linjalen så att spetsen (fören) på transportören pekar i den önskade färdriktningen (från fyren Örngrund till fyren Östra Röko).
 • Håll hela tiden en hand på transportören så att dess kurs inte ändras. Syftet är att transportören ska kunna glida utmed linjalen utan att kursen ändras.

4. Parallellförflytta transportören

Transportören ska nu förflyttas så att den kursen linjalen har går att läsa av.

 • Låt transportören glida utmed linjalen så att krysset på transportörens gradskala ligger rakt över en på sjökortet tryckt longitudparallell (linje från ovankant till underkant på sjökortet).
 • Ibland behöver linjalen lyftas och transportören förflyttas glidande utmed linjalen två eller flera gånger för att krysset på gradskalan på transportören ska hamna rakt över en tryckt longitudparallell på sjökortet. Ruckas kursen under parallellförflyttningen måste arbetet börja om med Steg 2 - Placera linjalen.

5. Läs av kursen

Då krysset på gradskalan på transportörens ligger rakt över en lodrät linje kan kursen läsas av.

 • Kursen läses av där graderna på kompassrosen ligger rakt över den tryckta latitudparallellen. Kursen ska läsas av i underkant på navigatören (närmast dig själv). Det är också där kurs-siffrorna är rättvända gentemot dig.
 • Kursen mellan de två positionerna är 071°.

Övningsuppgifter

 1. Vad är rättvisande kurs från Markering J till Markering I?
 2. Vad är rättvisande kurs från fyren Mysingeholm till fyren Östra Röko?
 3. Vad är rättvisande kurs på enslinjen ut ifrån hamnen på Utö?
 4. Vad är rättvisande kurs på sista delen av farleden in till Nynäshamn (norrifrån) efter giren vid fyren Brunnsviksholmen?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. 084°
 2. 223°
 3. 337°
 4. 230°

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa