Mäta längre distans / Sjökortsarbete


Sjökortsarbete

Metoden för att mäta en längre distans använder man då distansen är så lång att en passare inte räcker till men även då distansen man ska mäta inte följer en rak linje. Exempelvis om man ska segla runt en ö eller om farleden ringlar sig fram mellan olika öar.

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

På vår väg genom Götakanal ska vi mäta hur lång distansen är över öppet på vatten sjön Roxen.


1. Still in passaren

Ställ in passaren så att öppningen mellan spetsarna är exakt 1 distansminut. Använd latitudskalan på höger eller vänster sida på sjökortet för detta.


2. Räkna första steget

Placera passarens ena spets där färden börjar och den andra spetsen i den riktningen färden ska gå.


3. Svinga passaren

Lyft passarens första spets (vänster i bild) och "svinga den runt" den andra spetsen (utan att lyfta den andra spetsen).


4. Mät nästa steg

Sätt ner den första spetsen i den riktningen färden ska gå.


5. Mät alla steg

Stega vidare distansen genom att upprepa steg 3 och 4 ända fram till eller nära målet. Räkna stegen på vägen. Varje steg är exakt 1 distansminut. I exempel blir det 9 steg.


6. Justera passaren vid sista steget

Det sista steget är inte en hel distansminut långt. Justera öppningen genom att dra ihop passaren så att den andra spetsen (höger i bild) hamnar exakt på målet.


7. Läs av distansen för sista steget

Flytta passaren till latitudskalan och läs av den exakta längden på distansen in till målet. Distansen för sista steget är 0,3 M.


8. Summera distansen.

9 hela steg innebär här 9 distansminuter. Lägg till 0,3 M för sista steget.

Den totala distansen över öppet vatten på sjön Roxen är 9,3 M.

Med en navigator


Distansmätning för en rutt

Använder man elektroniska sjökort på en navigator finns där alltid verktyg för att mäta distans. Ofta kan navigatorns verktyg mäta distansen mellan många punkter på en och samma gång och visa distansen för hela färden (vilket benämns som en rutt).

Vanligt är också att navigatorn kan visa avståndet mellan markören och den egna båten vilket ofta är mycket användbart vid navigator-navigation.

Hur distansmätningsverktyget fungerar på din navigator är något du måste behärska för att kunna använda navigatorn effektivt.


På bilden ovan har distansen mätts via några mätpunkter till 9,3 M vilket visas i mätfönstret. Distansen mellan de två senaste mätpunkterna visas också (3,58 M). Även kursen visas.

Tips

"Mäta körtiden"

Om din båt har en marschfart på 8 knop. Ställ då in passaren på 8 M mellan spetsarna. Detta är den sträcka du kör på en timma. Därefter kan du enkelt "stega" upp vägen från start till mål. Antalet steg är så många timmar som färden kommer att ta.

Fördjupning

Småskaliga sjökort

På sjökort i liten skala, exempelvis ett kustkort i skala 1:250 000, är 1 distansminut på latitudskalan bara några millimeter. För att mäta en distans på ett sådant sjökort ställer man in passaren på exempelvis 20 M istället och stegar sen på samma vis. Tre steg med passaren blir då (3x20) 60 M.

Övningsuppgifter

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "mäta längre distans" finns på exempelsidorna;

  1. Var på sjökortet ställer du in din passare för att kunna använda den och "stega" fram hur långt det är mellan två positioner?

Facit

  1. På skalorna på sjökortets höger- eller vänstersida (latitudskalan).


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa