Ta fram position / Sjökortsarbete


Sjökortsarbete

När man behöver veta positionen för en plats, i form av latituden och longituden, kan man ta fram den med hjälp av sjökortsarbete. Har man flera sjökort som rymmer den aktuella platsen ska man använda det sjökort med minst skala (mest detaljer).

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

Vi ska ta reda på positionen för fyren Utklippan som ligger ute i havet söder om Karlskrona.


1. Mät upp latituden

Ställ in passaren så att ena spetsen pekar på fyren och andra spetsen på en närliggande latitudparallell-linje.


2. Läs av latituden

Flytta passaren (utan att ändra den) till latitudskalan. Placera första spetsen på samma latitudparallell som användes i steg 1 och läs av latituden vid den en andra spetsen.

Latituden är N55°57,15'.


3. Mät upp longituden

Ställ in passaren så att ena spetsen pekar på fyren och andra spetsen på en närliggande longitudparallell-linje.


4. Läs av longituden

Flytta passaren (utan att ändra den) till longitudskalan. Placera första spetsen på samma longitudparallell som användes i steg 3 och läs av longituden vid den andra spetsen.

Longituden är E015°42,1'.


5. Positionen

Positionen för fyren Utklippan är N55°57,15' / E015°42,1'.

Med en navigator

Olika navigatorer har olika sätt att ta fram en position på. Två metoder som fungerar på nästan alla navigatorer är;

  • Flytta markören till den valda platsen och läs av markörens position på bildskärmen. Detta förutsätter att markörens position visas på bildskärmen.
  • Flytta markören till den valda platsen och skapa där en girpunkt/waypoint. Markera sedan girpunkten och visa informationen om den. Då kommer girpunktens positionen att visas i informationen.


På bilden ovan har först en girpunkt placerats rakt på fyren. Därefter har girpunkten markerats och dess egenskaper har visats. Positionen kan då avläsas i fönstret.

Tips

  • Arbeta alltid med norr uppåt på sjökortet.
  • Överarbete inte positionens precision när den tas fram. En minut är ungefär 1852 meter. En tiondels minut är 185 meter. En hundradelsminut är 18 meter. En tusendelsminut är 1,8 meter. Ta fram positionen med den precision som behövs.

Övningsuppgifter

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "ta fram position" finns på exempelsidorna;

  1. Åt vilket håll går longitudparallellerna på ett sjökort?

Facit

  1. Från norr till söder / Uppifrån och ner.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa