Krysspejling / Sjökortsarbete


Pejlkompas

Genom att med en kompass ta två bäringar till två på sjökortet kända positioner kan man efter att bäringarna har rättats för eventuella fel plotta sin position.

Enklaste sättet att ta en bäring är med hjälp av en så kallad pejlkompass. Det är en kompass man "tittar igenom" så man samtidigt ser det man vill pejla till och kompassrosen. Fyren i pejlkompassen på bilden är i kompassbäringen 245°.

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

Du är på väg norrut på Vänern mot Karlstad. En bit söder om den stora ön Hammarön gör du en krysspejling för att bekräfta din position.

1. Första pejlingen

Du pejlar fyren Klacken i bäringen 304°. Observera att denna bäring är en kompass-bäring. Den behöva därför sannolikt rättas för att erhålla den rättvisande bäringen innan den läggs ut och ritas in på sjökortet.

2. Andra pejlingen

Du pejlar fyren Tärnan i bäringen 248°. Även denna bäring behöver sannolikt rättas innan den läggs ut och ritas in på sjökortet.

3. Observera positionen

Ta fram positionen för skärningspunkten mellan de två linjerna.

Osäkerhetsområde


Osäkerhetsområde

En krysspejling ger den mest säkra positionen om det är 90° mellan de två bäringarna. Och den absolut sämsta positionen om det är 180° mellan dem. Desto mer vinkeln avviker ifrån 90° desto större blir osäkerhetsområdet.

Förutsätt alltid att den pejlade positionen är närmare en eventuell fara än vad krysspejlingen visar.

Med en navigator

Att krysspejla med en navigator gör man endast om man vill kontrollera att navigatorn visar rätt position för den egna båten eller om man vill öva på krysspejling.

På bilden ovan har två rutter lagts ut på navigatorn. Bäringen 304° till fyren Klacken och bäringen 248° till fyren Tärnan. Där de två rutterna korsar varandra har placerats en girpunkt i form av en triangel-markering.

Tips

  • Använd helst tydliga objekt för krysspejling så som sjömärken och annat som är lätt att identifiera på sjökortet.

Instuderingsfrågor

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "krysspejling" finns på exempelsidorna;

  1. Vilken vinkel mellan de två pejlade bäringarna ger det minsta osäkerhetsområdet?

Facit

  1. 90°


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa