Lägga ut kurs / Sjökortsarbete


Sjökortsarbete

Att lägga ut en kurs är ett sjökortsarbete man gör när man vill se vart man hamnar om man utifrån en bestämd position färdas på en bestämd kurs.

När man arbetar med kurser ska man alltid först göra en bedömning av den ungefärliga kursen man kommer att arbeta med. Genom bedömningen kan arbetet göras snabbare och säkrare. Ska en kurs på 212° läggas ut blir det mycket enklare om man redan innan man tar tag i transportören vet att kursen är "ungefär" söderut och gärna till och med lite åt sydväst.

Exempel på övningssjökorten

Har du tillgång till övningssjökortet för förarintyg finns det steg-för-steg beskrivningar samt en instruktionsfilm för ett exempel på övningssjökort 616 (öst) och ett exempel på övningssjökort 931 (väst).

Arbetsgång

Du har varit på ön Hanö utanför Karlshamn. När du har kastat loss och börjat köra så konstaterar du att kursen 212° är behaglig att köra med tanke på vågor och vind. Vart hamnar du om du fortsätter på den kursen några timmar?
1. Justera in transportören

Lägg transportören på sjökortet med "fören" i riktningen mot målet samtidigt som "hårkorset" i mitten på kompassrosen ligger exakt på en longitudparallell. Justera in transportören så att longitudparallellen samtidigt går rakt igenom markeringen för 212° utan att "hårkorset" flyttas från longitudparallellen..


2. Placera linjalen

Placera linjalen utmed en av sidorna på transportören. Håll gärna en hand på transportören hela tiden så att den inte rubbas ur sitt läge. På vilken sida av transportören som linjalen placeras spelar inte så stor roll. Lägger man den "fel" så kan man alltid gå tillbaka till detta steg och lägga linjalen utmed en annan sida.


3. Transportera transportören

Lägg en hand på linjalen så den inte rubbas ur sitt läge och flytta sedan transportören längs med linjalen. Transportören ska flyttas så att dess ena långsida skär rakt igenom den position man utgår ifrån vilket är Hanö i detta exempel.

Följ sedan långsidan i kursriktningen tills du når land och kan se vart du hamnar.

Det är Simrishamn som kursen leder till.


Vilken kurs ska läggas ut?

I avsnittet Navigationsteori / Sätta & Rätta kurs beskrivs de fem olika kurser som en navigatör har att förstå och använda. KK (kompasskurs), KM (magnetisk kurs), K (rättvisande kurs), KGV (kurs genom vattnet) och KÖG (kurs över grund). Då man lägger ut en kurs är det nästan alltid K (rättvisande kurs) man använder. Har man en annan kurs måste den ofta först sättas eller rättas.

Med en navigator

Att lägga ut en kurs på en navigator kan ofta göras på flera olika sätt. Två vanliga är;

 • Ställ in den riktningsvektor som utgår från den egna båten så att den blir så lång att den går minst dit man vill se.
 • Lägg ut två girpunkten i en rutt som har den aktuella kursen mellan sig.På bilden ovan har en rutt lagts ut med kursen 212° från Hanö. Rutten passerar rakt genom Simrishamn. Distansen dit är 32,7 M.

Tips

 • Arbeta alltid med norr uppåt på sjökortet.
 • Håll hela tiden ett lätt tryck på transportören så att den inställda kursen inte förändras då den förflyttas.
 • Håll hela tiden ett lätt tryck på linjalen då den ligger på sjökortet så att förflyttningen blir parallell längs med den.
 • Eftersträva att placera transportören så nära utgångspositionen som möjligt så krävs ingen eller kanske bara en förflyttning för att få den till utgångspositionen.
 • Transportören kan inte användas med baksidan uppåt. Arbeta alltid med den rättvänd!
 • Är det "långt" mellan utgångspositionen och dit man vill använda den bestämda kursen kan transportören ibland vara för kort. Har en lite längre linjal använts för att lägga ut kursen så låt då linjalen ligga kvar istället för den "korta" transportören och använd linjalen för det vidare arbetet.
 • Läs alltid av kursen i underkant på transportören; alltså så nära dig själv som möjligt. Det är också där kurs-siffrorna är rättvända.

Fördjupning

Andra transportörer

I detta avsnitt används den nautiska transportören i alla beskrivningar och filmer. Beskrivningar för andra typer av transportörer finns i avsnittet Navigationsteori / Navigationsbestick.

Instuderingsfrågor

Övningsuppgifter på respektive övningssjökort för "lägga ut kurs" finns på exempelsidorna;

 1. Var på transportören läses kursen av då den transporterats till rätt läge på sjökortet?
 2. Varför är det viktigt att trycka linjalen och transportören mot sjökortet när man transporterar transportören?

Facit

 1. I underkant, närmast dig (om sjökortet ligger med norr uppåt).
 2. Ändras linjalens eller transportörens vinkel på sjökortet blir den utlagda kursen fel.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa