Mäta kort distans (Väst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta hur långt det är mellan fyren Hätteberget och Nord-kardinalmärket strax öster om fyren i det övre vänstra hörnet på övningssjökort 931.

1. Justera in passaren

 • Placera passarens ena spets på första platsen; Fyren Hätteberget.
 • Justera och placera passarens andra spets på andra platsen; Nord-kardinalen.

2. Läs av distansen

 • Flytta passaren till latitudskalan på vänster eller höger sida av sjökortet.
 • Placera första spetsen exakt på en minut-markering på latitudskalan.
 • Placera andra spetsen längre upp på samma skala.
 • Läs av distansen på skalan mellan spetsarna.
 • Distansen mellan fyren Hättberget och Nord-kardinalen är 0,87 M.

Övningsuppgifter

 1. Hur långt är det från fyren Hätteberget till Markering B?
 2. Hur långt är det mellan Markering A och Markering B?
 3. Hur långt är det mellan fyren Stora Pölsan och Markering C?
 4. Hur långt är det mellan fyren Skallen (på Marstrandsön) och västkardinalmärket lite norrut?
 5. Hur långt från närmaste land ligger babordsmärket inne i Marstrands hamn?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. 1,6 M
 2. 2,4 M
 3. ~2,1 M
 4. 0,95 M
 5. ~95 meter (Använde du Marstrands-specialen?)

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa