Markera position (Väst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta vad som ligger på positionen latitud N57°53,8' och longitud E011°27,9' i övre vänstra hörnet på övningssjökort 931.

1. Mät upp latituden

 • Placera passarens första spets på latituden; N57°53,8'.
 • Justera passarens andra spets och placera den exakt på en latitudparallell.
 • Lägg passaren på sjökortet med ena spetsen på latitudparallellen.

2. Mät upp longituden

 • Placera den andra passarens första spets på longituden; E011°27,9'.
 • Justera passarens andra spets och placera den exakt på en longitudparallell.
 • Lägg passaren på sjökortet med ena spetsen på longitudparallellen.

3. Lägg passarna rätt

 • Flytta passarna så att de två spetsarna som inte ligger mot en parallell träffar varandra.
 • Spetsarna möts på positionen; Latitud N57°53,8' och longitud E011°27,9'.

4. Observera positionen

 • På denna position ligger en ö med fyren Pater Noster på.

Övningsuppgifter

 1. Vad finns på position N57°54,7' / E011°32,0'?
 2. Vad finns på position N57°49,6' / E011°38,1'?
 3. Vilken typ av sjömärke ligger på position N57°39,1' / E011°50,0' (Övningssjökort 9313)?
 4. Hur djupt är det på position N57°34,65' / E011°51,60' (Övningssjökort 9313)?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. Markering A
 2. Fyren Sälöknapp
 3. Ett punktmärke (Använde du övningssjökort 9313?)
 4. 13 meter (Använde du övningssjökort 9313?)

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa