Markera position (Öst) / Sjökortsarbete

Vi vill veta vad som ligger på positionen latitud N58°54,7' och longitud E018°02,0' i nedre vänstra hörnet på övningssjökort 616?

1. Mät upp latituden

 • Placera passarens första spets på latituden; N58°54,7'.
 • Justera passarens andra spets och placera den exakt på en latitudparallell.
 • Lägg passaren på sjökortet med ena spetsen på latitudparallellen.

2. Mät upp longituden

 • Placera den andra passarens första spets på longituden; E018°02,0'.
 • Justera passarens andra spets och placera den exakt på en longitudparallell.
 • Lägg passaren på sjökortet med ena spetsen på longitudparallellen.

3. Lägg passarna rätt

 • Flytta passarna så att de två spetsarna som inte ligger mot en parallell träffar varandra.
 • Spetsarna möts på positionen; Latitud N58°54,7' och longitud E018°02,0'.

4. Observera positionen

 • På denna position ligger grundet Fälövsgrundet.

Övningsuppgifter

 1. Vad finns på position N58°57,0' / E018°15,7'?
 2. Vad finns på positionen N59°08,1' / E018°24,1'?
 3. Hur djupt är det på positionen N59°02,2' / E018°15,7'?
 4. Vad finns på positionen N58°53,5' / E018°18,9'?

Gör gärna dessa övningsuppgifter på din navigator också!

Facit

 1. En fyr uppe på ön Utö som lyser rött då det pågår övningar i skjutområdet
 2. En av gästhamnarna vid Dalarö.
  (Hamnen heter Askfatshamnen men detta är inte utskrivet på sjökortet.)
 3. 13,3 meter.
 4. Markering J.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa