Sjöfylleri / Sjömanskap


Nykterhetskontroll []

Alkohol och navigation är en särdeles dålig kombination. Den som har kompetensen och ansvaret för att framföra båten är också den som ska vara nykter. Att låta en påverkad men icke kompetent person hålla i ratten och styra efter instruktioner fråntar inte den påverkade som navigerar ansvaret på något vis.

I Sverige gör både Polisen och Kustbevakningen riktade och slumpmässiga nykterhetskontroller.

Sjöfylleri

Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg och båtar som med motordrift kan köras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Även om ovanstående kriterier inte uppfylls, exempelvis för att båten är mindre, kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra båten på ett betryggande sätt.

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt sjöfylleri

Gränsen för grovt sjöfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. En alkoholpåverkad befälhavare som inneburit en avsevärd fara för sjösäkerheten, kan dömas för grovt sjöfylleri, även om gränsvärdet inte är uppnått.

Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Körkortsingripande vid sjöfylleri

Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon. Transportstyrelsen gör en bedömning från fall till fall vid dessa ärenden.

Fördjupning

Sjölagen

Lagtexten rörande sjöfylleri finns i Sjölagen (1994:1009), kapitel 20, 4§. Sjölagen finns i sin helhet i avsnittet Lagar och förordningar / Lagar.

Instuderingsfrågor

  1. Vilken är promillegränsen för sjöfylleri?
  2. Vilken är promillegränsen för grovt sjöfylleri?
  3. Vem ombord är det som har ansvar för båtens framförande (och därmed inte får vara alkoholpåverkad)?

Facit

  1. Cirka 0,2 promille.
  2. Cirka 1 promille.
  3. Den som har kompetensen.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa