Knopar och linor / Sjömanskap


Dekorativ knop: "Apnäve".

Att ha två knoprep ombord för att kunna träna, lära och visa upp sina knopkunskaper är ofta uppskattat. Knoprepen bör vara av mjukt flätat rep, cirka 10 mm i diameter och cirka 1,5 meter långa och gärna i olika färger för att vara lätta att arbeta med och följa knopens vindlingar med.

Att lära sig, förstå och behärska många olika knopar är för många det ultimata tecknet på sjömanskap. De fem knoparna nedan är de som man ska kunna för att erhålla förarintyget.

Linor

Utbudet av linor i tillbehörsbutikerna är enormt stort och alla har olika egenskaper och användningsområden. Mycket förenklat kan de delas upp så här;

 • Flytande linor används för livräddning.
 • Elastiska linor används för förtöjning och bogsering.
 • Stumma linor används för "allt till seglen".
 • Sjunkande linor används till "allt annat".

Linor kräver omvårdnad för att fungera bra och hålla länge. Tvätta dem gärna en gång per år. Blötlägg dem några timmar och kör dem därefter i en tvättmaskin med tvättmedel och sköljmedel/mjukmedel och låt dem sedan hängtorka.

Alla linor bör kontrolleras minst årligen och är de slitna/skadade bör de bytas ut. Förvara gärna tampar hängande och torrt så håller de sig fina längre.

Beläggning på knap


Beläggning på knap []

Beläggning (även kallad fastläggning) på knap används för att fästa en förtöjningslina (eller annan tamp, rep, skot, fall eller liknande) på en knap. En sådan beläggning är inte lämplig som permanent, då bör annan lösning användas.

Tampen bör gå minst tre gånger över mitten på knapen.

En sådan beläggningen är enkel att lägga loss även om den har belastats länge om linan inte är mycket klen. Ett extra "kryss" innan den sista låsningen är då lämplig. En beläggning kan man lägga loss då tampen är belastad.

Dubbelt halvslag


Dubbelt halvslag [Ashley]

Dubbelt halvslag används oftast då man vill lägga fast en tamp runt något som har en diameter som är klart större än tampens diameter. Exempelvis ett träd eller en pollare på en kaj.

Knopen kan om den belastats hårt länge vara ganska svår att lösa upp. Ett dubbelt halvslag kan inte lossas om tampen är belastad.Dubbelt halvslag.

Dubbelt halvslag om egen part


Dubbelt halvslag om egen part [Ashley]

Dubbelt halvslag om egen part används då man vill fästa en tamp runt eller i något. Det kan vara ett skot i ett segel, en förtöjningslina i en ögla, en tunn tamp runt ett räcke eller vajer för att hänga upp en fender.

Knopen kan vara mycket svår att få upp om den har belastats hårt. Detta problem minskas något om man innan knopen går två eller tre varv runt det man knyter fast runt. Knopen kan inte lossas under belastning.Dubbelt halvslag om egen part.

Skotstek


Skotstek [Ashley]

Skotsteken används för att skarva ihop två tampar för att få en längre vid exempelvis förtöjning eller ankring. Om tamparna är olika grova; Gör bukten med den grövre tampen och knyt knopen med den klenare tampen.

Knopen kan belastas mycket hårt och är ändå lätt att lösa upp. Knopen kan inte lösas upp under belastning.


Skotstek.

Genom att låta den tunnare tampen gå två varv runt bukten innan den låses blir skotsteken ännu säkrare. Detta kalls då för en "dubbel skotstek".

Pålstek


Pålstek [Ashley]

Pålsteken är en av de mest universella knoparna som finns. Genom den fasta ögla man får då man gör knopen kan man fästa eller lägga fast en tamp runt vad som helst. Gör man två öglor som går i varandra kan man skarva två tampar. Har man lärt sig att göra pålsteken på rätt sätt går den dessutom mycket fort att göra.

En pålstek kan belastas mycket hårt och är ändå lätt att lösa upp. Knopen kan inte lösas upp under belastning.


Pålstek.

Fördjupning

Kvajla

Kvajla är ett ord för att "samla" ihop en lina så att den kan bäras, hängas och förvaras utan att trassla sig. Det finns många metoder för att kvajla olika typer av linor.

Nedan finns en YouTube-film, på engelska, som beskriver några av metoderna.

Kvajla olika typer av linor

Kasta tamp

Ska man kasta en tamp från exempelvis båten in till en brygga så fäster man först tampens ena ände i båten. Därefter delas kvajlen upp i två ungefär lika stora delar som hålls i vardera hand. Slunga sedan iväg först den ena delen och direkt därefter den andra. Sikta inte på den som ska ta emot tampen! Sikta strax bredvid.

Andra mycket användbara knopar

På segelbåtar; Enkel överhandsknop i åtta även kallad för stoppknop. Bör göras i änden på alla fall och skot så de inte kan rappa ur.


Enkel överhandsknop i åtta.


Nyckstekar; Genom att göra knopen med en så kallad "nyck" i slutet blir det ofta mycket enkelt att lösa upp. "Nycken" får man genom att vika tampen dubbel så man enkelt kan dra ut ändan och på så vis lösa upp knopen. Tänk på hur du knyter dina skor där gör de flesta två "nyckar" till och med.


Dubbelt halvslag om egen part med nyck.


Fenderknop

Vilken knop man använder för att fästa fendrarna på båten är naturligtvis helt valfritt. Men relativt vanligt är ett dubbelt halvslag om egen part och då gärna med en nyck som gör det enkelt att lossa fenderlinan. Mantåget/räcket på båten ska då vara inne i öglan på knopen. Knopen blir ännu enklare att knyta upp om man slår tampen två varv runt mantåget/räcket innan man gör fender knopen. Vill man säkra sin fender ytterligare så drar man den lösa ändan genom öglan på nycken.


Dubbelt halvslag om egen part med nyck.


Världens mest omfattande knopbok


The Ashley Book of Knots

The Ashley Book of Knots är numera så gammal att den inte är belastad med några upphovsrättsregler. Den sprids därför numera fritt som PDF-fil för de som inte vill köpa den inbunden. Ashley innehåller beskrivningar av nära nog alla knopar och sjömansarbeten som finns. Den är därmed extremt omfattande och vänder sig inte direkt till nybörjaren utan till den som verkligen vill bli en knopnörd.


Knopar i 3D

Tagling

Genom att linda en lagom tunn stark tråd många varv runt änden på en lina och därefter fästa tråden förhindrar man ett linan "fläks upp" i ändarna. Detta kallas för att tagla ändan på en lina. En rätt gjord tagling håller mycket länge och är starkare än att smälta/bränna ändan på en lina eller att tejpa den.

Linhanteringstermer

Att ombord vara överens om vad olika termer innebär då man hanterar linor underlättar mycket. Dessa termer är vedertagna för då en lina hanteras;

Håll fast Lägg snabbt fast och håll kvar.
Lägg fast Lägg fast och gå vidare till nästa uppgift.
Skränsa Håll linan spänd men släpp långsamt efter.
Slacka Släpp efter så linan hela tiden är slak.
Ta hem Ta in så att linan hela tiden är sträckt.
Lägg loss Lägg loss och stuva undan linan.

Instuderingsfrågor

 1. Vilken knop ger en fast ögla på tampen lämplig att lägga runt en pollare på en kaj för att förtöja med?
 2. Vilken knop används för att skarva två tampar av olika typ eller tjocklek?
 3. Vilken knop används för att lägga fast en tamp runt en kraftigt stolpa på en kaj?
 4. Vilken knop används för att lägga fast en tamp i en förtöjningsögla på en kaj?
 5. Hur många gånger bör en tamp minst passera mitten på en knap för att ligga fast säkert?
 6. Slå ett dubbelt halvslag om egen part.
 7. Slå en skotstek.
 8. Slå en pålstek.
 9. Slå ett dubbelt halvslag.
 10. Lägg fast en tamp på en knap.

Facit

 1. Pålstek.
 2. Skotstek.
 3. Dubbelt halvslag.
 4. Dubbelt halvslag om egen part eller pålstek.
 5. Tre.
 6. Dubbelt halvslag om egen part.
 7. Skotstek.
 8. Pålstek.
 9. Dubbelt halvslag.
 10. Beläggning på knap


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa