Stabilitet / Sjömanskap

Hur stabil en båt är avgörs till största delen av hur den är konstruerad. En segelbåt med en stor tung köl är mycket stabil och därmed mycket svår att välta. En kajak däremot är stabil så länge paddlaren som sitter i den håller sig centrerad i kajaken men lutar paddlaren sig ut åt sidan så välter kajak mycket lätt.

Då man färdas med en båt så är god stabilitet viktigt för att färden ska bli säker och behaglig.

Vad ger stabilitet

Stabiliteten hos en båt erhålls främst med vikt, bredd och skrovform. Vikt kan vara i form av en köl som på en segelbåt men även barlastvikter i kölsvinet på en motorbåt eller en segelbåt utan köl. En bredare båt, exempelvis en katamaran, har större stabilitet än motsvarande smalare båt. Skrovformen har också stor betydelse men är också mer komplex att förstå. Ett enkelt exempel är att en burk med läsk som flyter i vattnet kan med mycket liten kraft roteras längs sin längdaxel. Ett paket mjölk som flyter i vattnet kräver avsevärt mer kraft för att rotera.

Vikt, bredd och skrovform samverkar också i det som kallas för tyngdpunkt. En låg tyngdpunkt ger stabilitet medan hög tyngdpunkt ger instabilitet. Ett mjölkpaket som står upp har högtyngdpunkt och kan därför relativt lätt vältas. Medan ett mjölkpaket som ligger ner är mycket svårt att välta.

Vad påverkar stabiliteten

Båtar har normalt en låg tyngdpunkt men när de lastas med människor och saker flyttas tyngdpunkten högre upp. Man ska eftersträva att stuva last långt ner och i mitten av båten.

Personer som står upp får tyngdpunkten att stiga och därmed försämras stabiliteten jämfört med om personerna sitter ner. Att sitta ner är alltid bättre och säkrare!

Stabiliteten hos främst motorbåtar försämras då farten ökar då en allt mindre del av skrovet är i vattnet. Börjar det kännas instabil bör farten minskas.

Vatten inne i en båt som kan rinna från sida till sida i försämrar kraftigt stabiliteten. Att förhindra att vatten kommer in över relingen är mycket viktigt liksom att länspumpa ut vatten som har kommit in.

Vältrisk

Att välta med båt är svårare än vad de flesta tror med undantag för småbåtar så som kajaker, kanoter och segeljollar. Att en småbåt välter om man exempelvis ställer sig på sidan/relingen är nästan självklart.

En båt välter om dess tyngdpunkt hamnar längre ut ifrån dess centrum än vad de krafterna som vill räta upp båten kan kompensera för.

Segelbåtar med köl är väldigt stabila och risken för att de ska välta är mycket liten. Mycket kraftiga vindar kan i teorin blåsa på seglet så att masten lägger sig längs vattenytan men när vinden avtar lite så reser sig segelbåten upp igen av sig själv. För att en segelbåt ska välta krävs att för båten stora vågor samverkar med vind och andra för stabiliteten negativa faktorer vilket är extremt ovanligt.

De allra flesta båtar som har vält och ligger upp och ner är relativt stabila i detta läge, även segelbåtar med köl. Så kallade självrätande båtar som automatiskt vänder sig rätt igen är mer ovanliga men används exempelvis för sjöräddningsbåtar som ska kunna fungera i mycket hårt väder.

Fördjupning

Formstabil och viktstabil

Väldigt förenklat kan man säga att en typ av båtar är formstabila. Dess form ger dem dess stabilitet. Det tydligaste exemplet på en formstabil båt är en katamaran (en bred båt med två skrov). Genom dess bredd blir den mycket stabil.

En viktstabil båt har mycket barlast/vikt långt ner i skrovet. Det tydligaste exemplet är en modern segelbåt med en djup köl och en stor blyklump längst ner som ger båtens dess stabilitet.

Instuderingsfrågor

  1. Vad ger en stabil båt? Hög eller låg tyngdpunkt?
  2. Hur kan man själv påverka sin båts stabilitet?
  3. Hur förändras stabiliteten hos en båt som har "mycket" vatten i sig?

Facit

  1. Låg.
  2. Lasta tunga saker långt ner och så centralt (mitt i) båten som möjligt.
  3. Den försämras kraftigt.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa