Sjövärdighet / Sjömanskap

Att säkerställa att ens båt är sjövärdig är mycket viktigt. Det är inte helt enkelt att definiera vad som krävs för att ens båt ska anses vara sjövärdig men här ges några tips och riktlinjer.

Det är befälhavarens ansvar att se till att båten är sjövärdig och att den framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Brister man i detta kan man åtalas och dömas till böter eller till och med fängelse.

Konstruktion och CE-klassning


CE-märkskylt för en mindre HR-båt.

En båt ska vara konstruerad, nyare båtar även CE-klassade, för de vatten ("den fart") och de aktiviteter den kommer att användas. Det är enkelt att förstå att det ställs olika konstruktionskrav för en 5 meter lång öppen motorbåt byggd främst för insjöar och skyddad vatten gentemot en långfärdsmotorbåt med förmåga att färdas över oceaner. En båts CE-klassning ger god vägledning för vilka vatten och väder den är lämplig för.

Alla båtar byggda 1998 eller senare ska vara CE-märkta. På CE-märkningen ska CE-klassen framgå samt bland annat hur mycket båten får lastas inom ramen för den klassningen.

En förenklad beskrivning av CE-klasserna;

CE-klass Beskrivning av konstruktionskraven
A Färder på oceaner i upp till stormvindar och vågor högre än 4 meter.
B Färder utomskärs i upp till stormvindar och maximalt 4 meters vågor.
C Färder inomskärs i upp till kulingvindar och maximalt 2 meters vågor.
D Färder i skyddade vatten i svaga vindar och maximalt 0,5 meters vågor.

Utrustning

En båt är sjövärdig då den har för färden lämplig, fungerande och nödvändig utrustning. Detta avser främst utrustning för navigation, säkerhet och nöd.

Generell så ställs det i många fall också krav på skicket på utrustning. En segelbåt är exempelvis inte sjövärdig om seglen är så gamla och slitna att de uppenbart riskerar att gå sönder om vinden ökar.

Last

En båt som är för tungt lastad är inte sjövärdig. Överlast medför att den belastas mer än vad den är konstruerad för och dess stabilitet kan snabbt försämras drastiskt.

Instuderingsfrågor

  1. Du vill ha en båt som du kan segla från Stockholm till Gotland med. Vilken CE-klass ska den minst ha?
  2. När är en båt sjövärdig?
  3. Varför är det farligt att lasta en båt över vad den är klassad för?

Facit

  1. Minst B.
  2. Då den har för färden lämplig och nödvändig utrustning.
  3. Dess stabilitet försämras.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa