Flaggor / Sjömanskap

I Sverige finns det inga lagar eller regler rörande flaggning men däremot riktlinjer som är bra att känna till och följa. Vid färd utomlands ses det av många som mycket ohyfsat att inte flagga på rätt sätt och i en del länder kan det vara straffbart.

Nationsflagga


Nationsflagga

Nationsflaggan hissas så långt akterut som är möjlig. Oftast på en anpassad flaggstång men även på akterstaget, i targabågen eller i toppen på mesanmasten om segelbåten har två master.

Vilken nationsflagga som en fritidsbåt ska föra är kopplat till huvudägarens nationalitet. "Majoritetsnationen" bland ägarna är därmed den nationsflagga som ska föras. Man hissar aldrig två eller fler nationsflaggor.

Nationsflaggan ska vara hissad, dygnet runt, så länge man är på väg. Är man utomlands lämnar man den uppe nattetid även då man ligger förtöjd. I svensk hamn tas flaggan ner vid solnedgången men senast klockan 21:00 och hissas vid soluppgången men tidigast klockan 08:00.

Gästflagga

Gästflagga (i form av en mindre nationsflagga för det besökta landet) hissas som en artighetsgest mot det land man besöker. Den hissas ensam under styrbords understa vantspridare. Saknas vantspridare hissas den cirka ¾ upp på styrbords vant. På motorbåtar hissas gästflaggan på gösstaken i fören om sådan finns eller på annan lämplig plats på styrbordssida.

Eventuella klubbflaggor man normalt har på styrbordssida flyttas då man har en gästflagga hissad över till babordssida.

Gästflaggan hissas senast vid det ögonblick då man passerar in på landets territorialvatten och tas ned tidigast då man lämnar landets territorialvatten.

Klubbflaggor


Klubbflagga under styrbords vantspridare

Klubbflaggor visar samhörighet med andra "likasinnade" och förs på styrbordssida enligt samma princip som gästflaggor och på babordssida då man har en gästflagga hissad.

Föreningsflaggor tas oftast inte ner mer än möjligen då man ligger i sin hemmahamn och man inte är ombord. Ordningen på klubbflaggor är räknat uppifrån; Kunglig klubb, nationell klubb, regional klubb, lokal klubb och nederst igenkänningsflagga. I en klubbhamn ska klubbens flagga föras överst.

Fördjupning

Signalflaggor och bokstavering

Här visas hur alla signalflaggor ser ut, hur de benämns på svenska och engelska, vad de signalerar och hur man signalerar bokstaven/siffran som morse-kod.


Alla signalflaggorna (Klickbar)

Instuderingsfrågor

  1. Ni svenskar och har lånat en båt i Danmark ifrån en dansk bekant för några veckors semester. Vilken nationsflagga ska ni hissa på båten?
  2. På vilken sida av masten/signalmasten ska man hissa gästflaggan då man färdas i ett annat land?

Facit

  1. Dansk (då ägaren av båten är dansk).
  2. Styrbord.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa