Hänsyn & Hjälpsamhet / Sjömanskap


Var "en hjälpande hand"

Till sjöss är det gott sjömanskap att visa hänsyn och hjälpa andra. Båtlivet blir roligare och trevligare för alla om alla hjälps åt.

Några tips och råd;

 • Att med en enkel vinkning hälsa på de man möter eller passerar är en trevlig gest.
 • Att i hamn hjälpa till när det kommer någon som ska förtöja gör det trevligare, enklare och tryggare för båda parterna.
 • Använd egna fendrar vid förtöjning långsides eller bredvid en annan båt. Häng gärna fendrar på den "lediga" sidan för att visa andra att de är välkomna att förtöja där.
 • Att göra plats utanpå eller vid sidan av om det är möjligt för ytterligare en båt i en gästhamn eller naturhamn vill man gärna att andra ska göra för en själv och det förutsätter då att man själv gör det för andra.
 • Hälsa på grannarna efter förtöjning. Det kan snabbt utvecklas till en trevlig bekantskap!
 • Säkerställ att du inte stör med onödiga ljud i hamnen. Stäng av motorn så fort det går, fixera fall som står och slår i masten och håll ljudnivån nere på musiken för att inte störa.
 • Vid passage över en annan båt går man alltid för om masten eller för om styrhytten. Aldrig genom sittbrunnen.

Instuderingsfrågor

 1. På väg till kajen från din båt måste du passera över en annan båt. Vart på den andra båten går du?
 2. Hur indikerar man att man inte har något emot att en båt lägger sig utanpå eller bredvid en själv?

Facit

 1. För om masten eller styrhytten.
 2. Man hänger ut en (eller fler) fendrar på den sidan där det passar.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa