Signalflaggor / Signalering

Innan alla hade radio eller mobiltelefon ombord kommunicerade man ofta med land och andra fartyg med signalflaggor. Varje flagga motsvarar en bokstav eller siffra. En eller flera signalflaggor i kombination hade olika betydelse och möjliggjorde en relativt effektiv kommunikation.

Dykare


Dykflagga (A)

På ett dykfartyg, dykbåt eller en flotte varifrån dykning sker ska den internationella signalflaggan A visas som en skärm när dykare är i vattnet. Under mörker ska skärmen vara belyst. Skärmens ska ha en höjd om minst 1 meter. Skärmen ska vara synlig runt hela horisonten, och för att uppnå det får flera skärmar användas. Man bör visa den internationella signalflaggan A som en skärm även vid dykning från land.

Man ska hålla så långt ifrån som möjligt från ett område där det pågår dykning.

Signalställ

Idag används signalflaggor nästan inte alls. Det kan däremot vara roligt att ha ett signalställ ombord för att användas vid och fira högtider av olika slag. Detta kallas för Stor flaggning. Alla flaggorna knyts då ihop och hissas, beroende på båten, oftast som ett upp-och-ner-vänt V i masten.

Ett signalställ är ett kit med alla signalflaggor från A och Z (Ö i Sverige), 0-9 samt några specialflaggor.

Fördjupning

Stor flaggning


Stor flaggning

Ordningen på flaggorna vid "stor flaggning" finns det olika skolor för. Den mest formella och klassiska är brittiska marinens ordning på flaggorna vid stor flaggning;

  • (för) E, Q, 3, G, 8, Z, 4, W, 6, P, 1, I, Answer/Code, T, Y, B, X, 1st, H, 3rd, D, F, 2nd, U, A, O, M, R, 2, J, 0, N, 9, K, 7, V, 5, L, C, S (akter).

Har man ett svenskt signalställ ersätts flaggorna för likhetstecknen med de svenska flaggorna för Å, Ä och Ö. Den svenska ordningen på flaggorna är;

  • (för) A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, Å, 9, Ä, Ö, Svar, 0 (akter).

Andra ordningar eller helt valfritt och slumpmässigt går naturligtvis också bra. Syftet är att sprida färg och glädje, inte att vara formell.

Vill man hedra havsguden Neptunus, och det kan kanske vara ett sätt att försöka säkra goda förhållanden till sjöss, då man flaggar stort hänger man en extra flagga N under fören. N-flaggan ska hänga nära vattnet men inte bli blöt. Tyng gärna ner den med en schackel eller liknande för att få den att hänga snyggt i vinden.

Ett flaggspel inte samma sak som ett signalställ. Flaggspelet är flaggstången i aktern på en båt. Signalstället är det man använder vid stor flaggning.

Signalflaggor och bokstavering

Här visas hur alla signalflaggor i ett komplett signalställ ser ut, hur de benämns på svenska och engelska, vad de signalerar och hur man signalerar bokstaven/siffran som morse-kod.


Alla signalflaggorna (klickbar)

Örlogsfartyg

Några kombinationer av signalflaggor som kan förekomma på örlogsfartyg;

  • Flagga B - Fartyg som använder eller transporterar ammunition eller sprängmedel.
  • Flagga N (överst), E och 2 (underst) - Fartyget övar tillsammans med en Ubåt.

Instuderingsfrågor

  1. Vilken signalflagga, och hur ser den ut, är hissad på en båt som har dykare i vattnet?
  2. Vad heter havsguden man gärna vill vara god vän med?

Facit

  1. Signalflagg A. Vit och blå.
  2. Neptunus. Poseidon är också en havsgud.


Sortering av flaggor i ett signalställ


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa