Kurs, bäring och riktning / Navigationsteori

På land följer man en väg när man kör exempelvis en bil. Till sjöss är det lite mer komplicerat. Till sjöss finns förvisso farleder med sjömärken men ofta vill man färdas där det inte finns farleder. Då och vid många andra tillfällen är det nödvändigt att man kan ta fram vilken kurs man ska köra.

Vad är kurs


Kursen i grönt. 035°

Kurs (kompasskurs) är den riktning som man färdas med. Detta kallas också ofta för "stävad kurs". Man kan, lite förenklat, säga att det är dit fören pekar relativt en kompassnål som pekar mot norr. Kursen kan man läsa av på kompassen och normalt också även på en eventuell navigator.

Kursen kan också lite teoretiskt beskrivas som; Kursen är den vinkeln som blir medurs från meridianen genom båten till båtens långskeppslinje.

Är man ute på havet på Västkusten och kör mot Sverige så är kursen ostlig och på motsvarande vis är man ute på havet på Östkusten och kör mot Sverige så är kursen västlig.

Vid planering eller navigation är det ofta nödvändigt att veta vilken kurs det är mellan två positioner. Denna kurs kan man ta fram med hjälp av ett sjökort.

Om kursen från punkt A till punkt B är 120° finns där även ett namn för den omvända kursen; Kontrakurs. Kontrakursen är kursen från punkt B till A. Om man färdas med kursen 120° så är kursen rakt bakåt/akterut kontrakursen. Kontrakursen är alltid 180° större eller mindre än kursen. I detta exempel är kontrakursen (120°+180°=) 300°.

Exempel på kurser;

 • Vid färd rakt norrut är kursen 000°.
 • Vid färd rakt österut är kursen 090°.
 • Vid färd rakt söderut är kursen 180°.
 • Vid färd rakt västerut är kursen 270°.

Kurser skrivs alltid med tre siffror, exempelvis 007°, för att minska risken för skrivfel, läsfel eller missförstånd.

Praxis är också att då man "ger" (säger) en kurs till någon så säger man de tre siffrorna var för sig. Kursen 297° säger man då som "två nio sju".

Vad är bäring


Bäring i rött. 285°

En bäring är vinkeln mellan norr och dit som bäringen leder till. Om du färdas rakt västerut utmed Skånekusten så är bäringen till Sverige nordlig. Bäringen kan avläsas på en kompass eller navigator.

Exempel på bäringar;

 • Något som ligger rakt norrut ligger i bäringen 000°.
 • Något som ligger rakt österut ligger i bäringen 090°.
 • Något som ligger rakt söderut ligger i bäringen 180°.
 • Något som ligger rakt västerut ligger i bäringen 270°.

Bäringar skrivs och ges på samma vis som en kurs. Alltså alltid med tre siffror och sagda var för sig.

Vad är riktning


Riktning i blått. Tvärs styrbord/90° styrbord

Riktningen är ett sätt att beskriva var något finns i relation till den egna båten. Väldigt förenklat man kan säga att något rakt ut på höger sida finns i riktningen "åt höger". Ofta väljer man att använda grader för att kunna ange en riktning exakt. För "Rakt ut på höger sida" säger man då om riktningen "90° åt styrbord".

Några exempel på och termer för olika riktningar;

 • Rakt förut = Rakt fram.
 • Kranbalksvis / Bog = 45° från rakt fram.
 • Tvärs = 90° från rakt fram.
 • Låringsvis = 135° från rakt fram.
 • Rakt akterut = 180° från rakt fram.

Dessa kombineras sedan med styrbord och babord. Låringsvis om babord betyder således snett akterut på vänster sida och tvärs styrbord rakt ut åt höger.

Riktningar är "bara" en vinkel och skrivs därmed med det antal siffror som talet är. Exempelvis 5°, 98° och 322°.

Fördjupning

Solen som kompass-indikator

Att navigera med solen som kompass är på inget vis lämpligt. Men att använda solen ihop med vilken period det är på dagen för att få en indikation om kompasskursen är mycket användbart.

Solen går upp i öster och klockan 6 (vintertid) är kompasskursen till solen 090°. Solen rör sig med 15° per timma. Efter 6 timmar är klockan 12 och kompasskursen till solen är då 180° (rakt söderut). Klockan 18 är kompasskursen till solen rakt västerut (270°) där den går ner.

Sommartid lägger man till en timma på klockan. Det ger att kompasskursen klockan 06:00 är 075°, 12:00 är 165° och 18:00 är 255°.

Instuderingsfrågor

 1. Mellan vad mäts kursen?
 2. Mellan vad mäts en bäring?
 3. Mellan vad mäts en riktning?

Facit

 1. Mellan Norr och båtens långskeppslinje.
 2. Mellan Norr och dit bäringen "pekar".
 3. Mellan båtens långskeppslinje och dit riktningen "pekar".


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa