Distans / Navigationsteori


Distansminutens definition

Distans är det ord som används för längd, sträcka eller avstånd vid navigation. Distans beskriver hur långt det är kvar till hamnen man är på väg till. Distans beskriver även hur långt det är mellan exempelvis två öar. Vid navigation mäts och anges distans i enheten distansminut. Används en annan distansenhet så som kilometer eller meter får man sannolikt inte det förväntade svaret.

Enheten distansminut kommer ifrån latituden. En latitudgrad består av 60 distansminuter. En latitudminut är således en distansminut.

Enheten för distansminut skrivs som; M.

Avståndet ifrån ekvatorn till nordpolen är tio miljoner meter. Avståndet ifrån ekvatorn till nordpolen är också 90°. 90° motsvaras av 5 400 M (90° x 60 minuter = 5 400 M). Vi kan därmed räkna ut hur lång en distansminut är;

10 000 000 m
------------ = 1 852 meter / distansminut
 5 400 M

En distansminut är således 1 852 meter lång.

Några exempel på distanser;

 • Distansen från fyren Almagrundet in till Sandhamn är: 10 M.
 • Distansen mellan fyrarna Vinga och Trubaduren är: 2,46 M.
 • Distansen ifrån Treriksröset till Smygehuk är: 847 M.
 • Jordens omkrets vid ekvatorn: 21 600 M (360° x 60' = 21 600 M).

Distansminut på sjökortet

Skalan på sjökortet som man använder då man mäter distans är den på höger- eller vänstersida (latitudskalan). Befinner man sig exakt på ekvatorn kan man även använda longitudskalan på sjökortets under- eller översida. Men så fort man färdas en liten bit mot nord eller sydpolen blir "distansminuterna" kortare och kortare om man mäter på under- eller översidan (longitudskalan) då longituderna kommer allt närmare varandra och strålar samman helt vid polerna. Riktigt nära någon av polerna blir en "longtid distansminut" bara några centimeter lång. Medan om man mäter på höger- eller vänstersida (latitudskalan) "behåller" en distansminuter sin längd om 1 852 meter över allt.

Fördjupning

Varför är en distansminut olika lång?

Nej. En distansminut är inte olika lång. Den är alltid exakt 1852 meter. Men på ett sjökort blir avståndet mellan spetsarna på en passare som mäts upp i långt ner på latitudskalen, på norra halvklotet, kortare än om man mäter längst upp på latitudskalan. Detta har att göra med det som kallas för projektion. Projektion är hur man får jorden på ett visst område att "bli" helt platt så man kan trycka ett sjökort på ett plant papper.

En konsekvens av detta är att ska ett avstånd mätas på ett sjökort så ska man ställa in avståndet mellan spetsarna på passaren ungefär på den latitud som man ska mäta avståndet på. Annars kan mätfel uppkomma.

Exakt längd på en distansminut

Den som är lite noggrann här inser fort att en distansminut inte är exakt 1 852 meter. Avståndet från ekvatorn till nordpolen är inte exakt tio miljoner meter. Och beräkningen ovan ger att en distansminut är 1 851,852 meter. I praktiken saknar detta betydelse. Det är numera internationellt överenskommet att en distansminut ska ses som varandes 1852 meter.

Längd på tiondelar och hundradelar

En tiondels latitudminut är detsamma som en kabellängd som är 185 meter lång. En hundradels latitudminut är därmed 18,5 meter lång. Används tusendelar så är de 1,85 meter långa.

Namn och synonymer

En distansminut kan också benämns som en nautisk mil vilket förkortas till NM. I praktiken används distansminut i mycket större omfattning i dagligt tal. Ofta används även namnet sjömil vilket numera anses vara helt korrekt och synonymt med distansminut även om sjömil för flera hundra år sedan var ett helt annat längdmått.

Hur komma ihåg 1 852 meter?

Under utbildningen ser läraren med fördel till att fikarasten alltid börjar 8 minuter i 7; alltså 18:52. Sen glömmer man aldrig hur många meter lång en distansminut är. :-)

Instuderingsfrågor

 1. Hur många meter lång är en distansminut?
 2. Vilken tid (bör) det vara fikarast under utbildningen?
 3. Är en distansminut kopplad till latituden eller longituden?

Facit

 1. 1 852 meter.
 2. Åtta minuter i sju (18:52).
 3. Latituden. En distansminut är detsamma som en latitudminut.


En släplogg med lina till en liten propeller som roterar instrumentet.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa