Väderstreck / Navigationsteori

Vid nära nog all navigation används väderstreck på olika vis. Ibland som ord, så som söder, och ibland som ett gradtal, så som 180°.

Gradtalen som används bygger på 360°-systemet.

Till sin hjälp vid all navigation bör man ha en kompass ombord för att hålla reda på åt vilket håll de olika väderstrecken är.

Väderstrecken


Kompassrosen.

Det finns fyra väderstreck; Norr, Öster, Söder och Väster.

Norr är alltid uppåt på jordklotet mot nordpolen. Söder är alltid neråt på jordklotet mot sydpolen. Väster är alltid åt vänster om man är vänd mot nordpolen. Öster är alltid åt höger om man är vänd mot nordpolen.

De fyra väderstrecken har även ett bestämt gradtal;

 • Rakt mot norr är 0° och/eller 360°.
 • Rakt mot öster är 90°.
 • Rakt mot söder är 180°.
 • Rakt mot väster är 270°.

För att minska risken för missförstånd och vara lite internationella så används idag nästan alltid och med fördel E (för East) istället för O eller Ö (Ost/Öst) och W (för West) istället för V. N/Nord/North och S/Syd/South innebär ingen risk för missförstånd.

Det finns även namn för det som är mitt i mellan respektive väderstreck. Dessa kallas för interkardinaler.

 • NE (NordOst) är 45°.
 • SE (SydOst) är 135°.
 • SW (SydVäst) är 225°.
 • NW (NordVäst) är 315°.

Fördjupning

Fler väderstreck

På kompassrosen ovan finns även benämningar för vad som ligger mellan kardinalerna och interkardinalerna som man kan lära sig om man vill.

 • NNE är 22,5°.
 • ENE är 67,5°.
 • ESE är 112,5°.
 • SSE är 157,5°.
 • SSW är 202,5°.
 • WSW är 247,5°.
 • WNW är 292,5°.
 • NNW är 337,5°.

Kompasstreck


De 32 kompasstrecken.

Äldre kompasser var förr i tiden ofta märkta med väderstrecken, interkardinalerna och de kompasstreck som finns mellan dessa. Detta ger totalt 32 stycken kompasstreck. Termen kompasstreck används inte frekvent numera men ligger till grund bland annat för de vinklar som lanternor lyser med.

Instuderingsfrågor

 1. Vilket väderstreck är "uppåt" på jorden?
 2. Vilket gradtal har ost/öst?
 3. Vilket gradtal har väst?
 4. Vilken väderstreck indikerar E?
 5. Vad är samlingsnamnet för de "delväderstreck" som ligger mellan de "vanliga" fyra?

Facit

 1. Nord
 2. 90°
 3. 270°
 4. Ost/Öst (East)
 5. Interkardinaler


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa