Beräkningar / Navigationsteori

Beräkningar var förr i tiden en stor del av navigatörens arbetsuppgift. Idag görs beräkningar nästan enbart då man planerar en färd. Man kan också använda det som kontroll av sin navigation.

Då man gör sådana här beräkningar kan ibland en enkel "räknedosa" vara användbar. På förarintygsprovet får en "räknedosa" användas men inte en sådan app på en mobiltelefon.

Hur hänger tid, fart och distans ihop?


DFT-triangeln

Vid navigation har de tre värdena; tid, fart och distans ett samband som man utnyttjar. Vet man två av dem så kan man alltid och relativt enkelt räkna ut den andra.

Den enkla formel man användare är;

   Distans (M)  
---------------------
Fart (kn) x Tid (h)

Formeln används genom att man "håller för" det värde man vill beräkna.

 • Distansen ska alltid vara eller blir alltid i distansminuter. Exempelvis 21 M eller 12,5 M.
 • Farten ska alltid vara eller blir alltid i knop. Exempelvis vis 10 kn eller 48 kn.
 • Tiden ska alltid vara eller blir alltid i timmar. Exempelvis 2 h eller 0,125 h.

Beräkna Distans

Vet man vilken fart man färdas med och under hur lång tid håller man ett finger över "Distans". Men ser då att man beräknar "Distans" genom att multiplicera "Fart" och "Tid". Med en fart om 7 knop under 3 timmar så får vi distansen; 7 kn x 3 h = 21 M. 25 knop under 0,5 h ger 12,5 M.

Beräkna Fart

Vet man vilken distans man färdas och under hur lång tid håller man ett finger över "Fart". Man ser då att man beräknar "Fart" genom att dividera "Distans" med "Tid". Med en distans om 20 distansminuter under 2 timmar så beräknar vi farten; 20 M / 2 h = 10 kn. 8 M på 10 minuter (0,16 h) ger 48 kn.

Beräkna Tid

Vet man vilken distans man färdas och med vilken fart håller man ett finger över "Tid". Man ser då att man beräknar "Tid" genom att dividera "Distans" med "Fart". Med en distans om 20 distansminuter och en fart om 10 knop så beräknar vi tiden; 20 M / 10 kn = 2 h. 2 M i 16 knop ger 0,125 h (=7,5 minuter).

Fördjupning

Bernstens-klockmetod

Att ta reda på hur långt man kommer med en viss fart kan göras med Bernstens-klockmetod. Om man färdas i 6 knop kommer man 6 M på en timma (ett varv på klockan). Det motsvarar 1 M på 10 minuter eller 1/6-dels varv.

Metoden är enkel vid vissa farter så som;

 4 knop ger 1/4 varv = 15 min. per 1 M
 6 knop ger 1/6 varv = 10 min. per 1 M
 8 knop ger 1/8 varv = 7,5 min. per 1 M

Metoden förutsätter att man visualiserar en klocka för att bli enkel och inte kräva beräkningar.

 • Hur långt kommer man med 6 knop på 90 minuter (1,5 varv på klockan)?
  Svar: 9x10 = 9 M.
 • Hur långt tid tar det att köra 11 distans i 8 knop? (1,3 varv på klockan)?
  Svar: 60+3*7,5 = 82,5 minut.

Instuderingsfrågor

 1. Hur ser formeln ut för att räkna med tid, fart och distans?
 2. Du färdas i 5 knop i 2 timmar. Hur lång distans har du färdats?
 3. Du ska färdas 24 M i farten 6 knop. Hur lång tid kommer färden att ta?
 4. Du ska färdas 20 M och behöver vara framme senast om 3 timmar. Vilken fart måste du minst hålla.

Facit

 1. Distans delat med Fart gånger Tid.
 2. 10 M.
 3. 4 timmar.
 4. Cirka 7 knop.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa